Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R/0210/31/11 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych wnoszonych przez kandydatów ubiegajacych się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2011/2012." stworzono dnia: 2011-05-25 09:28 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/11/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zagwarantowania środków własnych na współfinansowanie projektu pt.: "Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego AP w Słupsku" podnoszące jakość kształcenia studentów " zmieniono dnia: 2011-05-23 09:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/11/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zagwarantowania środków własnych na współfinansowanie projektu pt.: "Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego AP w Słupsku" podnoszące jakość kształcenia studentów " zmieniono dnia: 2011-05-23 09:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/30/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie godzin rektorskich. " stworzono dnia: 2011-05-23 09:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/29/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla AP w Słupsku"." stworzono dnia: 2011-05-23 09:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/28/10 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie "zamówienia z wolnej ręki" na roboty dodatkowe zadania inwestycyjnego "Remont istniejących jezdni, parkingów, chodników na terenie AP w S" stworzono dnia: 2011-05-23 08:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/13/09 z dnia 25 maraca 2009 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2009/2010." zmieniono dnia: 2011-05-23 08:40 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiegowych" stworzono dnia: 2011-05-20 13:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiegowych" usunięto dnia: 2011-05-20 13:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/27/11 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego do odbioru końcowego realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont istniejących jezdni, parkingów, chodników na terenie AP w Słupsku etap III przy ul. Arciszewskiego 22" stworzono dnia: 2011-05-12 12:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/26/11 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich." stworzono dnia: 2011-05-12 12:51 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/03/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji "Modernizacja sali gimnastycznej, budowa boiska wielofunkcyjnego oraz adaptacja byłej kotłowni na potrzeby Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego AP w Słupsku"" zmieniono dnia: 2011-05-09 13:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/03/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji "Modernizacja sali gimnastycznej, budowa boiska wielofunkcyjnego oraz adaptacja byłej kotłowni na potrzeby Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego AP w Słupsku"" zmieniono dnia: 2011-05-09 13:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiegowych w AP" zmieniono dnia: 2011-05-05 15:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiegowych w AP" usunięto dnia: 2011-05-05 15:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiegowych w AP" zmieniono dnia: 2011-05-05 15:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiegowych w AP" stworzono dnia: 2011-05-05 15:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/23/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-05-05 14:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/23/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-05-05 14:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/23/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-05-05 14:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/24/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenie Przepisów Kancelaryjno-Archiwalnych." stworzono dnia: 2011-05-05 14:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-05-05 14:53 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/21/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w srawie powołania Komisji Przetargowej" zmieniono dnia: 2011-05-05 14:34 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/25/11 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie uruchomienia V edycji studiów podyplomowych "Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną"." stworzono dnia: 2011-05-05 14:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim." stworzono dnia: 2011-05-05 12:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku nazwy "Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku"." stworzono dnia: 2011-05-05 12:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Status prawny Uczelni" zmieniono dnia: 2011-05-05 12:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Częstochowie, Olsztynie, Siedlacach i Słupsku w Wyższe Szkoły Pedagogiczne " stworzono dnia: 2011-05-05 12:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku." stworzono dnia: 2011-05-05 12:32 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-05-05 12:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak