Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku nazwy "Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku"." stworzono dnia: 2011-05-05 12:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Status prawny Uczelni" zmieniono dnia: 2011-05-05 12:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Częstochowie, Olsztynie, Siedlacach i Słupsku w Wyższe Szkoły Pedagogiczne " stworzono dnia: 2011-05-05 12:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku." stworzono dnia: 2011-05-05 12:32 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-05-05 12:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-05-05 12:18 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-05-05 12:18 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-05-05 12:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-05-05 12:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-05-05 12:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-05-05 12:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-05-05 12:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Administracja " zmieniono dnia: 2011-05-05 11:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Wydział Matematyczno-Przyrodniczy" usunięto dnia: 2011-05-05 11:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Wydział Filologiczno-Historyczny" usunięto dnia: 2011-05-05 11:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Wydział Edukacyjno-Filozoficzny" usunięto dnia: 2011-05-05 11:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Międzywydziałowe" usunięto dnia: 2011-05-05 11:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Administracja" usunięto dnia: 2011-05-05 11:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Status prawny Uczelni" stworzono dnia: 2011-05-05 11:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Przepisy kancelaryjno-archiwalne" stworzono dnia: 2011-05-04 12:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Protokół z posiedzenia Senatu AP w dniu 30 marca 2011 r. " zmieniono dnia: 2011-05-04 11:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Protokół z posiedzenia Senatu AP w dniu 23 lutego 2011 r." zmieniono dnia: 2011-05-04 11:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Protokół z posiedzenia Senatu w dniu 30 marca 2011 r. " stworzono dnia: 2011-05-04 11:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Protokół z posiedzenia Senatu w dniu 23 lutego 2011 r." stworzono dnia: 2011-05-04 11:53 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/21/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo- finansowego na rok 2011." stworzono dnia: 2011-05-04 11:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Protokół z posiedzenia Senatu AP w dniu 20 kwietnia 2011 r." usunięto dnia: 2011-04-22 12:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Protokół z posiedzenia Senatu AP w dniu 20 kwietnia 2011 r." zmieniono dnia: 2011-04-22 12:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Protokół z posiedzenia Senatu w dniu 20 kwietnia 2011 r." stworzono dnia: 2011-04-22 12:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/20/11 z dnia 20 kwitnia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym kierunku Edukacja techniczno - informatyczna." stworzono dnia: 2011-04-22 11:19 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2012/2013." stworzono dnia: 2011-04-22 11:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak