Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "19/XIII/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zasady rekrutacji i kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej na wyjazdy w ramach Programu LLP_Erasmus w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. " stworzono dnia: 2011-04-15 11:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "18/XIII/08 z dnia 18 listopada 2008 r. wprowadzajace Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 15/08/XIII z dn 06.10.2008 r. w sprawie rozliczania wyjazdów służbowych." stworzono dnia: 2011-04-15 11:51 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "17/XIII/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zasad i warunków przyznawania nagród za aktywność naukową dla pracowników naukowo-dydaktycznych AP w Słupsku." stworzono dnia: 2011-04-15 11:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/15/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawek do uchwały nr R/0004/16/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012." zmieniono dnia: 2011-04-15 11:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "16/XIII/08 z dnia 22 pażdziernika 2008 r. w sprawie godzin rektorskich." stworzono dnia: 2011-04-15 11:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "15/XIII/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie rozliczania wyjazdów służbowych." stworzono dnia: 2011-04-15 11:24 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "14/XIII/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Uczelnianej i Instytutowych (Katedralnych) Komisji Rekrutacyjnych" zmieniono dnia: 2011-04-15 11:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "14/XIII/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia dla członków Uczelnianej i Instytutowych (Katedralnych) Komisji Rekrutacyjnych" stworzono dnia: 2011-04-15 11:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "13/XIII/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie odpłatności nauczycieli akademickich za korzystanie z pokoi mieszkalnych w domach studenckich AP w Słupsku w roku akademickim 2008/2009." stworzono dnia: 2011-04-15 11:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "12/XIII/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Oragnizacyjnego AP w Słupsku." stworzono dnia: 2011-04-15 11:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "11/XIII/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępnowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Adaptację I p. budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ul. Boh. Westerplatte 64." stworzono dnia: 2011-04-15 10:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "01/XIII/08 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie Aneksu do Regulaminu Oragnizacyjnego AP w Słupsku wprowadzonego Zarządzeniem nr 32/07/XII z dnia 22.10.2007 r. " zmieniono dnia: 2011-04-15 10:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "02/XIII/08 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Uczelni" na kadencję 2008-2012." zmieniono dnia: 2011-04-15 10:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "03/XIII/08 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich." zmieniono dnia: 2011-04-15 10:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "04/XIII/08 z dnia 16 września 2008 w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich" zmieniono dnia: 2011-04-15 10:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "05/XIII/08 z dnia 19 września 2008 r. wprowadzające Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 6/07/XII Rektora AP w Słupsku z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie stosowania piątego wydania WSR Uczelni od 1 stycznia 2007 r." zmieniono dnia: 2011-04-15 10:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "10/XIII/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie godzin rektorskich." stworzono dnia: 2011-04-15 10:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "09/XIII/08 z dnia 24 wrzesnia 2008 r w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów." stworzono dnia: 2011-04-15 10:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "08/XIII/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie odpłatności studentów AP w Słupsku za korzystanie z miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2008/2009." stworzono dnia: 2011-04-15 10:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "07/XIII/08 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Akademii Pomorskiej w Słupsku." zmieniono dnia: 2011-04-15 10:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "o7/XIII/08 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Akademii Pomorskiej w Słupsku." stworzono dnia: 2011-04-15 10:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "06/XIII/08 z dnia 23 września 2008 r. w sparwie powołania Rady Wydawniczej Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-04-15 10:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "06/XIII/2008 z dnia 23 września 2008 r. w sparwie powołania Rady Wydawniczej Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2011-04-15 10:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "05/XIII/2008 z dnia 19 września 2008 r. wprowadzające Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 6/07/XII Rektora AP w Słupsku z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie stosowania piątego wydania WSR Uczelni od 1 stycznia 2007 r." zmieniono dnia: 2011-04-15 10:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "05/XIII/2008 z dnia 19 września 2008 r. wprowadzające Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 6/07/XII Rektora AP w Słupsku z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie stosowania piatego wydania WSR Uczelni od 1 stycznia 2007 r." zmieniono dnia: 2011-04-15 10:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "05/XIII/2008 z dnia 19 wrzesnia 2008 r. wprowadzające Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 6/07/XII Rektora AP w Słupsku z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie stosowania piatego wydania WSR Uczelni od 1 stycznia 2007 r." stworzono dnia: 2011-04-15 10:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "04/XIII/2008 z dnia 16 września 2008 w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich" stworzono dnia: 2011-04-15 10:32 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "03/XIII/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich." stworzono dnia: 2011-04-15 10:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "02/XIII/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Uczelni" na kadencję 2008-2012." zmieniono dnia: 2011-04-15 10:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "02/XIII/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Uczelni" na kadencje 2008-2012." stworzono dnia: 2011-04-15 10:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak