Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-04-20 14:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-04-20 14:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-04-20 14:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-04-20 14:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-04-20 14:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Statut" zmieniono dnia: 2011-04-20 14:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Statut" zmieniono dnia: 2011-04-20 14:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Statut" zmieniono dnia: 2011-04-20 14:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-04-20 14:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-04-20 14:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-04-20 14:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210?21/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w srawie powołania Komisji Przetargowej" stworzono dnia: 2011-04-19 13:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/20/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" stworzono dnia: 2011-04-19 13:09 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/19/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postepowania po wypadkach pracowników i studentów AP " stworzono dnia: 2011-04-19 13:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/18/11 z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż." zmieniono dnia: 2011-04-19 13:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/18/11 z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoz." stworzono dnia: 2011-04-19 13:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "28/XIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uruchomienia Studiów Podyplomowych Filologia Polska dla Nauczycieli współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. " stworzono dnia: 2011-04-15 12:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "27/XIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej AP w Słupsku." stworzono dnia: 2011-04-15 12:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "26/XIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bauera 14." stworzono dnia: 2011-04-15 12:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "25/XIII/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. " stworzono dnia: 2011-04-15 12:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "24/XIII/08 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych i wysokości wynagrodzenia dla opiekunów praktyk na kierunkach pedagogicznych oraz wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych. ." stworzono dnia: 2011-04-15 12:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "23/XIII/08 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2008/2009." stworzono dnia: 2011-04-15 12:32 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "22/XIII/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie odpłatności za doraźne korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich AP przez osoby niebędące pracownikami lub studentami AP." stworzono dnia: 2011-04-15 12:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "21/XIII/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie odpłatności za doraźne korzystanie z miejsc noclegowych w pokojach gościnnych i domach studenckich AP w roku 2009 przez pracowników i studentów AP " stworzono dnia: 2011-04-15 12:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "20/XIII/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie nr 11/08/XII z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i wyskości opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2008/2009. " stworzono dnia: 2011-04-15 12:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "19/XIII/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zasady rekrutacji i kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej na wyjazdy w ramach Programu LLP_Erasmus w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. " stworzono dnia: 2011-04-15 11:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "18/XIII/08 z dnia 18 listopada 2008 r. wprowadzajace Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 15/08/XIII z dn 06.10.2008 r. w sprawie rozliczania wyjazdów służbowych." stworzono dnia: 2011-04-15 11:51 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "17/XIII/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zasad i warunków przyznawania nagród za aktywność naukową dla pracowników naukowo-dydaktycznych AP w Słupsku." stworzono dnia: 2011-04-15 11:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/15/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawek do uchwały nr R/0004/16/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012." zmieniono dnia: 2011-04-15 11:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "16/XIII/08 z dnia 22 pażdziernika 2008 r. w sprawie godzin rektorskich." stworzono dnia: 2011-04-15 11:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak