Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zapytanie Ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 30.03.2017 r." zmieniono dnia: 2017-04-13 14:24 przez: zp
 • Artykuł : "Zapytanie Ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 30.03.2017 r." zmieniono dnia: 2017-04-13 14:23 przez: zp
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn."Słupski Ośrodek Akademicki- model kształcenia o profilu praktycznym"" zmieniono dnia: 2017-04-13 14:09 przez: zp
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.13.17 Rektora AP w Słupsku z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie powołania Komisji do wyboru Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. "Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach SOA"." stworzono dnia: 2017-04-12 14:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony imprezy studenckiej Juwenalia 2017 w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2017-04-11 10:29 przez: zp
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.03.17. Senatu AP z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zamian do Załącznika nr 1 uchwały nr R.000.30.16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2017/2018 " zmieniono dnia: 2017-04-06 14:32 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zapytanie Ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - 30.03.2017 r." zmieniono dnia: 2017-04-06 11:18 przez: zp
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.29.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do uchwały nr R.000.24.13 z dnia 29 maja 2013 r. dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju AP w Słupsku do roku 2020" zmieniono dnia: 2017-04-04 10:10 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.30.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej reorganizacji jednostek organizacyjnych Uczelni " stworzono dnia: 2017-04-03 15:30 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.29.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do uchwały nr R.000.24.13 z dnia 29 maja 2013 r. dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju AP w Słupsku do roku 2020" stworzono dnia: 2017-04-03 15:29 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.28.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Uczelni na kadencję 2016-2020" stworzono dnia: 2017-04-03 15:26 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.27.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia " stworzono dnia: 2017-04-03 15:25 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.26.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym kierunku studiów drugiego stopnia Zarządzanie " stworzono dnia: 2017-04-03 15:23 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.25.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym kierunku studiów pierwszego stopnia Cybernetyka społeczna " stworzono dnia: 2017-04-03 15:21 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.24.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunku studiów pierwszego stopnia Informatyka, studia inżynierskie" stworzono dnia: 2017-04-03 15:17 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.23.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach podyplomowych Mediacje i negocjajce w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej " stworzono dnia: 2017-04-03 15:15 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.22.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Pedagogika SDS o profilu ogolnoakademickim " stworzono dnia: 2017-04-03 15:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.21.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Pedagogika SPS o profilu ogolnoakademickim " stworzono dnia: 2017-04-03 15:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.18.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej SPS o profilu praktycznym " zmieniono dnia: 2017-04-03 15:09 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.19.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej SDS o profilu ogólnoakademickim" zmieniono dnia: 2017-04-03 15:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.20.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Praca socjalna SPS o profilu ogólnoakademickim " stworzono dnia: 2017-04-03 14:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.19.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej SDS o profilu ogólnoakademickim" stworzono dnia: 2017-04-03 14:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.18.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej SPS o profilu praktycznym " stworzono dnia: 2017-04-03 14:50 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony imprezy studenckiej Juwenalia 2017 w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2017-04-03 13:14 przez: zp
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.17.17 Senatu Ap w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Socjologia SPS o profilu ogólnoakademickim " stworzono dnia: 2017-04-03 11:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.15.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018" zmieniono dnia: 2017-04-03 11:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.16.17 Senatu Ap w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Administracja SPS o profilu praktycznym " stworzono dnia: 2017-04-03 11:51 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała Nr R.000.15.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018" stworzono dnia: 2017-04-03 11:33 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.12.17 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. projektu SOA" zmieniono dnia: 2017-04-03 11:28 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.12.17 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia wykonawcy uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. projektu SOA" zmieniono dnia: 2017-04-03 09:36 przez: Lena Cylupa