Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/07/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunku Zarządzanie oraz zatwierdzenie programu kształcenia Zarządzanie" stworzono dnia: 2013-02-04 10:04 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/06/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów i wymiaru zadań dydaktycznych oraz obliczania godzin dydaktycznych" stworzono dnia: 2013-02-04 09:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/05/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr R/0004/14/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013" stworzono dnia: 2013-02-04 09:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki (2)" zmieniono dnia: 2013-02-04 09:54 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki (2)" usunięto dnia: 2013-02-04 09:54 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Studium Informatyki" stworzono dnia: 2013-02-04 09:53 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Studium Informatyki" usunięto dnia: 2013-02-04 09:53 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs (2) na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2013-02-04 09:53 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/04/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury badań ankietowych przeprowadzanych przez Uczelnianą Komisję ds. Ankietyzacji i Ewaluacji" stworzono dnia: 2013-02-04 09:52 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2013-02-04 09:51 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" usunięto dnia: 2013-02-04 09:51 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/03/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia kwestionariusza oceny nauczyciela akademickiego przez studentów" stworzono dnia: 2013-02-04 09:50 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/02/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedur hospitacji zajęć dydaktycznych" stworzono dnia: 2013-02-04 09:49 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/01/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie procedur związanych z weryfikacją programów kształcenia przez Uczelnianą Komisję Weryfikującą Programy Kształcenia" stworzono dnia: 2013-02-04 09:40 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/08/13 z dnia 11 stycznia w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zmian w Strategii Rozwoju AP w Słupsku oraz koordynowania prac związanych z aktualizacją strategii wydziałowych" stworzono dnia: 2013-02-04 09:03 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/14/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wznowienia działalności Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej" stworzono dnia: 2013-01-31 12:04 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/13/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości honorariów autorskich stosowanych przez Wydawnictwo Naukowe" stworzono dnia: 2013-01-31 12:03 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/12/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie podpisywania krajowych i zagranicznych umów w zakresie współpracy" stworzono dnia: 2013-01-31 12:01 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/11/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w zakresie praw i obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego" stworzono dnia: 2013-01-31 12:00 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/10/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Kapituły Wyróżnień Honorowych Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2013-01-31 11:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/08/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie powolania zespołu ds. opracowania zmian w Strategii Rozwoju AP w Słupsku oraz koordynowanie prac związanych z aktualizacją strategii wydziałowych" stworzono dnia: 2013-01-31 11:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/08/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie powolania zespołu ds. opracowania zmian w Strategii Rozwoju AP w Słupsku oraz koordynowanie prac związanych z aktualizacją strategii wydziałowych" usunięto dnia: 2013-01-31 11:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Regulamin konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego" stworzono dnia: 2013-01-29 11:52 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Archiwum" zmieniono dnia: 2013-01-25 12:39 przez:
 • Strona : "Archiwum" zmieniono dnia: 2013-01-25 12:39 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Archiwum" zmieniono dnia: 2013-01-25 12:36 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Archiwum" zmieniono dnia: 2013-01-25 12:35 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/09/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień" stworzono dnia: 2013-01-25 11:00 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/07/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku na konkurs w ramach programu NCBiR "Blue gas- Polski Gaz Łupkowy"" stworzono dnia: 2013-01-25 10:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Strona : "komisje Senatu i Uczelni - kadencja 2012-2016" zmieniono dnia: 2013-01-24 11:07 przez: Krzysztof Myszkowski