Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/41/13 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie procedury związanej z przyjazdem gości zagranicznych" stworzono dnia: 2013-03-29 11:44 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/34/13 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu "Kierunki matemat" stworzono dnia: 2013-03-26 14:44 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/40/13 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu "Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Słupska i wybranych obszarów Powiatu Słupskiego"" stworzono dnia: 2013-03-26 14:17 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/39/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Organizacja i przeprowadzenie kursu rozszerzającego umiejętności informatyczne wraz z przeprowadzeniem egzaminu oraz wystawieniem certyfi" stworzono dnia: 2013-03-26 14:06 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/38/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Wybór ekspertów do realizacji projektu "Akademia wieku średniego..."" stworzono dnia: 2013-03-26 14:04 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/37/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. Wybór eksperta ds. kształcenia osób dorosłych projektu "Akademia wieku średniego..."" stworzono dnia: 2013-03-26 14:01 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/36/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów" stworzono dnia: 2013-03-26 13:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie K.022.02.13 z 19 marca 2013 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania systemu rozliczeń" stworzono dnia: 2013-03-22 15:03 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Regulamin pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2013-03-22 15:02 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie K/0211/01/2013 z 28 lutego 2013 roku wprowadzające regulamin Organizacyjny Sekcji Informatyki" stworzono dnia: 2013-03-22 15:01 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/35/13 z dnia 21 marca 2013 roku wprowadzające ANEKS nr 2 do Zarządzenia nr R/0210/40/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2013-03-22 15:00 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs (2) na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2013-03-22 14:31 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2013-03-22 14:30 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs (3) na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" stworzono dnia: 2013-03-22 14:29 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs (2) na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" stworzono dnia: 2013-03-22 14:28 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" stworzono dnia: 2013-03-22 14:25 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" usunięto dnia: 2013-03-22 14:25 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs (2) na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2013-03-22 14:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2013-03-22 14:23 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/35/13 z dnia 21 marca 2013 roku wprowadzające ANEKS nr 2 do Zarządzenia nr R/0210/40/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2013-03-22 12:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/35/13 z dnia 21 marca 2013 roku wprowadzające ANEKS nr 2 do Zarządzenia nr R/0210/40/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2013-03-21 11:24 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" zmieniono dnia: 2013-03-20 20:36 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" stworzono dnia: 2013-03-20 20:36 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/33/13 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania administratora systemu Plagiat.pl" stworzono dnia: 2013-03-20 09:36 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/32/13 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 -zmiany w składzie Komisji Stypendialnej na "kierunkach zamawianych"" stworzono dnia: 2013-03-20 09:35 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/27/13 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Strategii Rozwoju AP oraz Zespołu ds. opracowania Strategii AP" zmieniono dnia: 2013-03-18 08:46 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/27/13 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Strategii Rozwoju AP oraz Zespołu ds. opracowania Strategii AP" zmieniono dnia: 2013-03-18 08:46 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/27/13 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Strategii Rozwoju AP oraz Zespołu ds. opracowania Strategii AP" zmieniono dnia: 2013-03-18 08:45 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/27/13 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Strategii Rozwoju AP oraz Zespołu ds. opracowania Strategii AP" zmieniono dnia: 2013-03-18 08:43 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/31/13 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wysokości opłat z tytułu różnic programowych, powtarzania przedmiotu i semestru, wznowienia studiów oraz opłat administracyjnych" stworzono dnia: 2013-03-18 08:42 przez: Krzysztof Myszkowski