Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-12-08 12:26 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.172.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 3.12.20 r. w zmieniające Zarządzenie nr R.021.92.20 z dnia 9.06.20 w spr. przeprowadzenia obron prac doktorskich w trybie zdalnym na AP" stworzono dnia: 2020-12-08 10:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę" zmieniono dnia: 2020-12-03 16:09 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-03 12:17 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.171.20 Rktora AP w Słupsku z dnia 1.12.20 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego" stworzono dnia: 2020-12-01 13:41 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "R.021.170.20 Rektora AP w Slupsku z dnia 1.12.20 r. w sprawie wprowadzenia Procedur organizacji i realizacji hospitacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-12-01 12:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-30 13:29 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu " zmieniono dnia: 2020-11-27 16:12 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.109.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 25.11.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.61.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 17.06.20 r.w spr. przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych " zmieniono dnia: 2020-11-27 11:07 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.121.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego dla Pana mgra Rajmunda Smolarczyka" stworzono dnia: 2020-11-27 11:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.120.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego dla Pani mgr Martyny Bluhm" stworzono dnia: 2020-11-27 11:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.119.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla Pana mgra Macieja Wierzchnickiego" stworzono dnia: 2020-11-27 11:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.118.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia Czynności w Postępowaniu Doktorskim dla Pana mgra Macieja Wierzchnickiego" stworzono dnia: 2020-11-27 11:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.117.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Pana mgra Macieja Wierzchnickiego" stworzono dnia: 2020-11-27 11:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.116.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora dla Pana mgra Rajmunda Smolarczyka" stworzono dnia: 2020-11-27 11:02 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.115.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora dla Pani mgr Martyny Bluhm" stworzono dnia: 2020-11-27 11:02 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.114.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora dla Pani mgr Agnieszki Dębowskiej" stworzono dnia: 2020-11-27 11:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.113.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgra Mariusza Sampa" stworzono dnia: 2020-11-27 11:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.112.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie nadania Panu mgr. Mariuszowi Sampowi stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia" stworzono dnia: 2020-11-27 11:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.111.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 25.11.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 2 do Uchwały Nr R.000.67.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 27.11.19 roku w spr.powołania Komisji Doktorskich" stworzono dnia: 2020-11-27 11:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.110.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 25.11.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.14.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 26.02.20 r. w spr. zatwierdzenia Polityki Jakości Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-11-27 10:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.109.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 25.11.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.61.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 17.06.20 r.w spr. przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych " stworzono dnia: 2020-11-27 10:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.108.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Prawo w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Instytucie Prawa i Administracji" stworzono dnia: 2020-11-27 10:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.107.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów" stworzono dnia: 2020-11-27 10:52 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.106.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada2020 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów" stworzono dnia: 2020-11-27 10:51 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.169.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 26.11.20 r. w spr. w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024" stworzono dnia: 2020-11-26 14:26 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.168.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 26.11.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do zarządzenia nr R.021.152.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 3.11.20 r. " stworzono dnia: 2020-11-26 14:25 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.167.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.11.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.148.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 21.10.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania" stworzono dnia: 2020-11-25 14:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.165.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.11.20 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów" zmieniono dnia: 2020-11-25 14:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.012.166.20 Rektora AP z dnia 24.11.20 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, zespołów oceniających oraz Komisji Rekrutacyjnej do szkoły doktorskie" stworzono dnia: 2020-11-25 13:57 przez: Lena Cylupa