Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr r.021.165.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.11.20 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów" stworzono dnia: 2020-11-25 13:55 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-24 13:49 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.149.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 27.10.20 r. w sprawie powołania Koordynatowa ds. edukacji ustawicznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-24 13:41 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę" zmieniono dnia: 2020-11-20 20:03 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę" zmieniono dnia: 2020-11-20 20:01 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę" zmieniono dnia: 2020-11-20 19:59 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę" zmieniono dnia: 2020-11-20 13:33 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę" zmieniono dnia: 2020-11-20 13:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-20 12:18 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "„Prenumerata czasopism polskich na rok 2021 dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku”" zmieniono dnia: 2020-11-19 18:08 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.164.20 Rektora AP z dnia 19.11.20 r. w sprawie rozliczenia kosztów użycia samochodu prywatnego do celów służbowych" zmieniono dnia: 2020-11-19 12:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.164.20 Rektora AP z dnia 19.11.20 r. w sprawie rozliczenia kosztów użycia samochodu prywatnego do celów służbowych" stworzono dnia: 2020-11-19 11:11 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.163.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 19.11.20 r. w sprawie wysokości dopłaty do wypoczynku świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2020 z ZFŚS" stworzono dnia: 2020-11-19 11:09 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-19 09:48 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Regulamin pomocy materialnej 2016-2017" zmieniono dnia: 2020-11-18 12:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin antyplagiatowy" zmieniono dnia: 2020-11-18 12:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin antyplagiatowy (październik 2020 r.)" stworzono dnia: 2020-11-18 12:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin kwaterowania w zasobach przeznaczonych na hotel asystenta Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-18 11:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin w kwaterowania w zasobach przeznaczonych na hotel asystenta Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-18 11:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-17 19:57 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-17 18:32 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.162.20 Rektora AP e Słupsku z dnia 17.11.20 r. w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia" stworzono dnia: 2020-11-17 13:19 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.161.20 Rektora AP z dnia 17.11.20 r w spr. zmiany zarządzenia nr R.021.155.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 10 listopada 2020 roku" stworzono dnia: 2020-11-17 13:16 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.49.20 - Program studiów Fizyka techniczna SPS" zmieniono dnia: 2020-11-17 11:45 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.49.20 - Program studiów Fizyka techniczna SPS" zmieniono dnia: 2020-11-17 11:44 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 21:37 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowę do budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego zewnętrznego urządzenia dźwigowego w postaci windy osobowej" zmieniono dnia: 2020-11-16 21:36 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe (cenowe) na zmodernizowanie strony internetowej Akademickiego Biura Karier poprzez dodanie dwóch nowych modułów" zmieniono dnia: 2020-11-16 21:35 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 21:34 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 16:30 przez: Iwona Zagdan