Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Artykuł : "Regulamin antyplagiatowy" zmieniono dnia: 2020-11-18 12:13 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin antyplagiatowy (październik 2020 r.)" stworzono dnia: 2020-11-18 12:12 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin kwaterowania w zasobach przeznaczonych na hotel asystenta Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-18 11:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin w kwaterowania w zasobach przeznaczonych na hotel asystenta Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-18 11:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-17 19:57 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-17 18:32 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.162.20 Rektora AP e Słupsku z dnia 17.11.20 r. w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia" stworzono dnia: 2020-11-17 13:19 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.161.20 Rektora AP z dnia 17.11.20 r w spr. zmiany zarządzenia nr R.021.155.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 10 listopada 2020 roku" stworzono dnia: 2020-11-17 13:16 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.49.20 - Program studiów Fizyka techniczna SPS" zmieniono dnia: 2020-11-17 11:45 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.49.20 - Program studiów Fizyka techniczna SPS" zmieniono dnia: 2020-11-17 11:44 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 21:37 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowę do budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego zewnętrznego urządzenia dźwigowego w postaci windy osobowej" zmieniono dnia: 2020-11-16 21:36 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe (cenowe) na zmodernizowanie strony internetowej Akademickiego Biura Karier poprzez dodanie dwóch nowych modułów" zmieniono dnia: 2020-11-16 21:35 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 21:34 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 16:30 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy dla jednostek organizacyjnych Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 09:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy dla jednostek organizacyjnych Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 09:02 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Usługa sprzątania budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:27 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Ogłoszenie: Roboty remontowe w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku w 2017 roku" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:27 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Sprzedaż samochodu ciężarowego MERCEDES SPRINTER 313 CDi" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i urządzeń biurowych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe „Remont tarasu – budynek WFH ul. Arciszewskiego 22a”" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Roboty remontowe w domach studenta, w tym: przebudowa i remont kuchni, roboty pozostałe" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie cenowe na projekt, wykonanie oraz dostawę tablicy informacyjnej" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:24 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:24 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na usługę transportową" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:23 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Ogłoszenia o konkursie na najem kuchni i Stołówki Studenckiej" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:23 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:23 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług kurierskich na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:23 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe (cenowe) na zatrudnienie tłumacza języka angielskiego w celu przetłumaczenia programu studiów na kierunku Zarządzanie - studia drugiego stopnia" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:22 przez: Iwona Zagdan