Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2020-12-28 13:34 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2020-12-28 13:34 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2020-12-24 11:08 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-24 10:37 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę" zmieniono dnia: 2020-12-24 07:44 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Regulamin organizacyjny Akademii Pomorskiej w Słupsku (grudzień 2020 r.)" stworzono dnia: 2020-12-23 17:07 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Regulamin Organizacyjny Akademii Pomorskiej w Słupsku " zmieniono dnia: 2020-12-23 17:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.181.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 23.12.20 r. w spr. Aneksu nr 2 do Zarządzenia nr R.021.101.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. przyjęcia Regulaminu organizacyjnego AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-23 13:21 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.181.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 23.12.20 r. w spr. Aneksu nr 2 do Zarządzenia nr R.021.101.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. przyjęcia Regulaminu organizacyjnego AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-23 12:37 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.181.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 23.12.20 r. w spr. Aneksu nr 2 do Zarządzenia nr R.021.101.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 24.09.19 r. w spr. przyjęcia Regulaminu organizacyjnego AP w Słupsku" stworzono dnia: 2020-12-23 12:35 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.180.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w drodze spisu z natury w Kasie Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-22 20:06 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.179.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w drodze spisu z natury w Wydawnictwie Naukowym" stworzono dnia: 2020-12-22 20:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.178.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w drodze spisu z natury w sklepie z materiałami promocyjnymi Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2020-12-22 19:58 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-22 14:40 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Uchwała nr R.002.13.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Strategii Uczelni za rok 2019/2020" stworzono dnia: 2020-12-22 14:15 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.002.12.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z działalności za rok akademicki 2019/2020" stworzono dnia: 2020-12-22 14:14 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.002.11.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2021" stworzono dnia: 2020-12-22 14:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.002.10.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru Biegłego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 rok" stworzono dnia: 2020-12-22 14:02 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu " zmieniono dnia: 2020-12-22 13:42 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-22 13:39 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "konkurs nr K.72.20.BD na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa i Administracji" stworzono dnia: 2020-12-22 13:20 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-18 13:39 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą" zmieniono dnia: 2020-12-18 13:29 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą" zmieniono dnia: 2020-12-18 11:28 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą" zmieniono dnia: 2020-12-18 10:03 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą" zmieniono dnia: 2020-12-18 10:02 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą" zmieniono dnia: 2020-12-18 10:01 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą" stworzono dnia: 2020-12-18 09:59 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.136.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.67.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku" stworzono dnia: 2020-12-17 14:06 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.135.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.65.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku" stworzono dnia: 2020-12-17 14:05 przez: Lena Cylupa