Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr R.002.12.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z działalności za rok akademicki 2019/2020" stworzono dnia: 2020-12-22 14:14 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.002.11.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2021" stworzono dnia: 2020-12-22 14:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Uchwała nr R.002.10.20 Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru Biegłego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 rok" stworzono dnia: 2020-12-22 14:02 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu " zmieniono dnia: 2020-12-22 13:42 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-22 13:39 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "konkurs nr K.72.20.BD na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa i Administracji" stworzono dnia: 2020-12-22 13:20 przez: Paulina Szmielińska-Pietraszek
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-18 13:39 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą" zmieniono dnia: 2020-12-18 13:29 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą" zmieniono dnia: 2020-12-18 11:28 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą" zmieniono dnia: 2020-12-18 10:03 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą" zmieniono dnia: 2020-12-18 10:02 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą" zmieniono dnia: 2020-12-18 10:01 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą" stworzono dnia: 2020-12-18 09:59 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.136.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.67.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku" stworzono dnia: 2020-12-17 14:06 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.135.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.65.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku" stworzono dnia: 2020-12-17 14:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.134.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia Czynności w Postępowaniu Doktorskim dla Pani mgr Joanny Nowak" stworzono dnia: 2020-12-17 14:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.133.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia Czynności w Postępowaniu Doktorskim dla Pani mgr Marty Mikołajczak" stworzono dnia: 2020-12-17 14:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.132.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgra Grzegorza Sierockiego" stworzono dnia: 2020-12-17 14:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.131.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie nadania Pani mgr Katarzynie Szymańskiej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo" stworzono dnia: 2020-12-17 14:02 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.130.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie nadania Panu mgr. Pawłowi Poczekajło stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia" stworzono dnia: 2020-12-17 14:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.129.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do uchwały nr R.000.66.19 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 roku " stworzono dnia: 2020-12-17 14:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.128.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 14:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.127.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania prof. dra hab. Wojciecha Skóry do II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 14:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.126.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania dra hab. Lecha Chojnowskiego, prof. AP do II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 13:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.125.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania dr hab. inż. Anny Jarosiewicz, prof. AP do II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 13:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.124.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania mgra inż. Arkadiusza Śmigielskiego do II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 13:58 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.123.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania dra Sebastiana Lau do II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 13:58 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.122.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka do II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 13:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.175.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do zarządzenia Nr R.021.85.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 1.06.20 r. w spr. wprowadzenia wzorów protokołów egzaminów dyplomowych na studiach" zmieniono dnia: 2020-12-17 11:27 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.174.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w sprawie zasad weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów, studiów podyplomowych, programach kształcenia doktorantów w ramach zaliczeń i egzaminów " zmieniono dnia: 2020-12-17 11:26 przez: Lena Cylupa