Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.134.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia Czynności w Postępowaniu Doktorskim dla Pani mgr Joanny Nowak" stworzono dnia: 2020-12-17 14:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.133.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia Czynności w Postępowaniu Doktorskim dla Pani mgr Marty Mikołajczak" stworzono dnia: 2020-12-17 14:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.132.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgra Grzegorza Sierockiego" stworzono dnia: 2020-12-17 14:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.131.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie nadania Pani mgr Katarzynie Szymańskiej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo" stworzono dnia: 2020-12-17 14:02 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.130.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie nadania Panu mgr. Pawłowi Poczekajło stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia" stworzono dnia: 2020-12-17 14:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.129.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do uchwały nr R.000.66.19 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 roku " stworzono dnia: 2020-12-17 14:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.128.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 14:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.127.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania prof. dra hab. Wojciecha Skóry do II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 14:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.126.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania dra hab. Lecha Chojnowskiego, prof. AP do II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 13:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.125.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania dr hab. inż. Anny Jarosiewicz, prof. AP do II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 13:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.124.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania mgra inż. Arkadiusza Śmigielskiego do II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 13:58 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.123.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania dra Sebastiana Lau do II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 13:58 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.122.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka do II kadencji Rady Uczelni" stworzono dnia: 2020-12-17 13:57 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.175.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do zarządzenia Nr R.021.85.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 1.06.20 r. w spr. wprowadzenia wzorów protokołów egzaminów dyplomowych na studiach" zmieniono dnia: 2020-12-17 11:27 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.174.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w sprawie zasad weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów, studiów podyplomowych, programach kształcenia doktorantów w ramach zaliczeń i egzaminów " zmieniono dnia: 2020-12-17 11:26 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.176.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w spr. szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych " zmieniono dnia: 2020-12-17 11:26 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.177.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 17.12.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6:" stworzono dnia: 2020-12-17 11:26 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.176.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w spr. szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych " stworzono dnia: 2020-12-17 11:24 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.175.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do zarządzenia Nr R.021.85.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 1.06.20 r. w spr. wprowadzenia wzorów protokołów egzaminów dyplomowych na studiach" stworzono dnia: 2020-12-17 11:21 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.174.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w sprawie zasad weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów, studiów podyplomowych, programach kształcenia doktorantów w ramach zaliczeń i egzaminów " stworzono dnia: 2020-12-17 11:17 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Członkowie Senatu XVI kadencji" zmieniono dnia: 2020-12-16 13:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Członkowie Senatu XVI kadencji" zmieniono dnia: 2020-12-16 13:31 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-15 14:14 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-15 14:12 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-14 12:19 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zaproszenie na 4. posiedzenie XVI kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniu 16 grudnia 2020 r." stworzono dnia: 2020-12-14 11:21 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zaproszenie na 3. posiedzenie XVI kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniu 25 października 2020 r." zmieniono dnia: 2020-12-14 11:19 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zaproszenie na 3. posiedzenie XVI kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniu 25 października 2020 r." stworzono dnia: 2020-12-14 11:19 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-10 12:02 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.173.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 8.12.20 r. w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0" finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego" stworzono dnia: 2020-12-08 12:41 przez: Lena Cylupa