Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.176.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w spr. szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych " zmieniono dnia: 2020-12-17 11:26 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.177.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 17.12.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6:" stworzono dnia: 2020-12-17 11:26 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.176.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w spr. szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych " stworzono dnia: 2020-12-17 11:24 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.175.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do zarządzenia Nr R.021.85.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 1.06.20 r. w spr. wprowadzenia wzorów protokołów egzaminów dyplomowych na studiach" stworzono dnia: 2020-12-17 11:21 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr R.021.174.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 16.12.20 r. w sprawie zasad weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów, studiów podyplomowych, programach kształcenia doktorantów w ramach zaliczeń i egzaminów " stworzono dnia: 2020-12-17 11:17 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Członkowie Senatu XVI kadencji" zmieniono dnia: 2020-12-16 13:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Członkowie Senatu XVI kadencji" zmieniono dnia: 2020-12-16 13:31 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-15 14:14 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-15 14:12 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-14 12:19 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zaproszenie na 4. posiedzenie XVI kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniu 16 grudnia 2020 r." stworzono dnia: 2020-12-14 11:21 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zaproszenie na 3. posiedzenie XVI kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniu 25 października 2020 r." zmieniono dnia: 2020-12-14 11:19 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zaproszenie na 3. posiedzenie XVI kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniu 25 października 2020 r." stworzono dnia: 2020-12-14 11:19 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-10 12:02 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.173.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 8.12.20 r. w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0" finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego" stworzono dnia: 2020-12-08 12:41 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-12-08 12:26 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.172.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 3.12.20 r. w zmieniające Zarządzenie nr R.021.92.20 z dnia 9.06.20 w spr. przeprowadzenia obron prac doktorskich w trybie zdalnym na AP" stworzono dnia: 2020-12-08 10:54 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę" zmieniono dnia: 2020-12-03 16:09 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-12-03 12:17 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.171.20 Rktora AP w Słupsku z dnia 1.12.20 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego" stworzono dnia: 2020-12-01 13:41 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "R.021.170.20 Rektora AP w Slupsku z dnia 1.12.20 r. w sprawie wprowadzenia Procedur organizacji i realizacji hospitacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2020-12-01 12:01 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-30 13:29 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu " zmieniono dnia: 2020-11-27 16:12 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.109.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 25.11.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.61.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 17.06.20 r.w spr. przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych " zmieniono dnia: 2020-11-27 11:07 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.121.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego dla Pana mgra Rajmunda Smolarczyka" stworzono dnia: 2020-11-27 11:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.120.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego dla Pani mgr Martyny Bluhm" stworzono dnia: 2020-11-27 11:05 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.119.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla Pana mgra Macieja Wierzchnickiego" stworzono dnia: 2020-11-27 11:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.118.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia Czynności w Postępowaniu Doktorskim dla Pana mgra Macieja Wierzchnickiego" stworzono dnia: 2020-11-27 11:04 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.117.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Pana mgra Macieja Wierzchnickiego" stworzono dnia: 2020-11-27 11:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR R.000.116.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora dla Pana mgra Rajmunda Smolarczyka" stworzono dnia: 2020-11-27 11:02 przez: Lena Cylupa