Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:20 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego." zmieniono dnia: 2020-11-16 08:20 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego" zmieniono dnia: 2020-11-14 05:32 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na wymianę infrastruktury sieci internetowej w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku." zmieniono dnia: 2020-11-14 05:28 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : ""Zmodyfikowany przedmiot zamówienia z dnia 29.10.2018 roku na sprzęt AGD dla DS AP w Słupsku - Zapytanie ofertowe"" zmieniono dnia: 2020-11-14 05:28 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na: Usługę prania pościeli w DS" zmieniono dnia: 2020-11-14 05:28 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Usługa sprzątania budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-14 05:28 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego" zmieniono dnia: 2020-11-14 05:26 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-13 13:21 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu " zmieniono dnia: 2020-11-13 12:06 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.160.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.11.20 w sprawie powołania Koordynatora ds. systemów Rosa i Pensum w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2020-11-12 14:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.159.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.11.20 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego" stworzono dnia: 2020-11-12 13:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.158.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 10.11.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego" stworzono dnia: 2020-11-12 11:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.157.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 10.11.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego" stworzono dnia: 2020-11-12 11:32 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.156.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 10.111.20 r. w spr. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn" stworzono dnia: 2020-11-12 11:29 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.155.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 10.11.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego " stworzono dnia: 2020-11-12 11:24 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę" zmieniono dnia: 2020-11-09 17:57 przez: Radosław Rymarczyk
 • Artykuł : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę" zmieniono dnia: 2020-11-09 17:40 przez: Radosław Rymarczyk
 • Artykuł : "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i remont budynku dydaktycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę" stworzono dnia: 2020-11-09 17:34 przez: Radosław Rymarczyk
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-09 12:33 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Uchwała nr R.000.105.20 Senatu AP z dnia 28.10.20 w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Stanisława Frymarka" zmieniono dnia: 2020-11-06 17:46 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.154.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 5.10.20 r. w sprawie przyjęcia zasad dotyczących organizacji praktyk studenckich i doktoranckich w AP w Słupsku w roku akademickim 2020/2021" stworzono dnia: 2020-11-05 13:50 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.153.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 5.10.20 r. w spr. wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia Nr R.021.71.20 Rektora AP z dnia 15.05.20 r. w spr. powołania koordynatorów merytorycznych" stworzono dnia: 2020-11-05 13:49 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-04 13:23 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-04 12:46 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-04 12:35 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.152.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 3.11.20 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii Pomorskiej w Słupsku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19" stworzono dnia: 2020-11-03 13:48 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu " zmieniono dnia: 2020-11-02 18:47 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu " zmieniono dnia: 2020-11-02 18:46 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu " stworzono dnia: 2020-11-02 15:35 przez: Iwona Zagdan