Akademia Pomorska w Słupsku

Profile - Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia zmian

 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy dla jednostek organizacyjnych Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 09:03 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy dla jednostek organizacyjnych Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 09:02 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Usługa sprzątania budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:27 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Ogłoszenie: Roboty remontowe w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku w 2017 roku" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:27 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Sprzedaż samochodu ciężarowego MERCEDES SPRINTER 313 CDi" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i urządzeń biurowych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe „Remont tarasu – budynek WFH ul. Arciszewskiego 22a”" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Roboty remontowe w domach studenta, w tym: przebudowa i remont kuchni, roboty pozostałe" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:25 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie cenowe na projekt, wykonanie oraz dostawę tablicy informacyjnej" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:24 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:24 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na usługę transportową" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:23 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Ogłoszenia o konkursie na najem kuchni i Stołówki Studenckiej" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:23 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:23 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług kurierskich na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:23 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe (cenowe) na zatrudnienie tłumacza języka angielskiego w celu przetłumaczenia programu studiów na kierunku Zarządzanie - studia drugiego stopnia" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:22 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-16 08:20 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego." zmieniono dnia: 2020-11-16 08:20 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego" zmieniono dnia: 2020-11-14 05:32 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na wymianę infrastruktury sieci internetowej w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku." zmieniono dnia: 2020-11-14 05:28 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : ""Zmodyfikowany przedmiot zamówienia z dnia 29.10.2018 roku na sprzęt AGD dla DS AP w Słupsku - Zapytanie ofertowe"" zmieniono dnia: 2020-11-14 05:28 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na: Usługę prania pościeli w DS" zmieniono dnia: 2020-11-14 05:28 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Usługa sprzątania budynków i posesji Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-14 05:28 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego" zmieniono dnia: 2020-11-14 05:26 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2020-11-13 13:21 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu " zmieniono dnia: 2020-11-13 12:06 przez: Iwona Zagdan
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.160.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.11.20 w sprawie powołania Koordynatora ds. systemów Rosa i Pensum w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2020-11-12 14:00 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.159.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 12.11.20 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego" stworzono dnia: 2020-11-12 13:59 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.158.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 10.11.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego" stworzono dnia: 2020-11-12 11:36 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.157.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 10.11.20 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego" stworzono dnia: 2020-11-12 11:32 przez: Lena Cylupa
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R.021.156.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 10.111.20 r. w spr. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn" stworzono dnia: 2020-11-12 11:29 przez: Lena Cylupa