Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunktów w Katedrze Filozofii" usunięto dnia: 2012-07-05 09:23 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunktów w Katedrze Filozofii" zmieniono dnia: 2012-07-05 09:23 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunktów w katedrze Filofofii" stworzono dnia: 2012-07-05 09:23 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska asystentów i wykładowcy w Instytucie Pedagogiki" usunięto dnia: 2012-07-05 09:21 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska asystentów i wykładowcy w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2012-07-05 09:21 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" zmieniono dnia: 2012-07-04 14:37 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" zmieniono dnia: 2012-07-04 14:37 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" zmieniono dnia: 2012-07-04 14:37 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/57/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych oraz Centralnego Rejestru Umów" zmieniono dnia: 2012-07-04 14:37 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/54/12 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zasad odwoływania, przekładania i odpracowywania zajęć dydaktycznych" stworzono dnia: 2012-07-04 12:55 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr K.022.16.12 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Uslugi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2012-07-04 12:33 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr K.022.16.12 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Uslugi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-07-04 12:30 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr K.022.15.12 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Katedrze Nauk o Zdrowiu oraz powołania Komisji Spisowej" stworzono dnia: 2012-07-04 12:27 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr K/022/20/12 z dnia 02 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Bibliotece uczelnianej oraz powołania Komisji Spisowej" stworzono dnia: 2012-07-04 12:25 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr K.022.16.12 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku"" stworzono dnia: 2012-07-04 12:22 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr K.022.15.12 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Katedrze Nauk o Zdrowiu oraz powołania Komisji Spisowej" stworzono dnia: 2012-07-04 12:16 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/48/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego s. opracowania konceptu i założeń zadania inwestycyjnego pn. :Przebudowa i doposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Wydziału Matematyczno" stworzono dnia: 2012-07-02 11:11 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunkta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" usunięto dnia: 2012-07-02 10:10 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowiska adiunkta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" zmieniono dnia: 2012-07-02 10:10 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" usunięto dnia: 2012-07-02 10:10 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" zmieniono dnia: 2012-07-02 10:10 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" usunięto dnia: 2012-07-02 10:09 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" zmieniono dnia: 2012-07-02 10:09 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki - informatyka" usunięto dnia: 2012-07-02 10:08 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki - informatyka" zmieniono dnia: 2012-07-02 10:08 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Matematyki" usunięto dnia: 2012-07-02 10:08 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Matematyki" zmieniono dnia: 2012-07-02 10:08 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki" usunięto dnia: 2012-07-02 10:08 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki" zmieniono dnia: 2012-07-02 10:08 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki - informatyka" stworzono dnia: 2012-07-02 10:07 przez: Krzysztof Myszkowski