Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" usunięto dnia: 2012-10-16 13:35 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2012-10-16 13:35 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/46/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia- w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 dla kierunków: biologia, fizyka techniczna, geografia, filozofia, filologia polska, kulturozna" zmieniono dnia: 2012-10-12 08:29 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko lektora w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych" usunięto dnia: 2012-10-10 15:07 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko lektora w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych" stworzono dnia: 2012-10-10 15:07 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "R/0210/09/12 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconych wzorów opisu modułu kształcenia (sylabus), tabel i matryc efektów kształcenia " zmieniono dnia: 2012-10-10 14:45 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pedagogiki" usunięto dnia: 2012-10-10 08:25 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pedagogiki" zmieniono dnia: 2012-10-10 08:25 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki" usunięto dnia: 2012-10-10 08:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki" zmieniono dnia: 2012-10-10 08:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2012-10-10 08:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2012-10-10 08:23 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2012-10-09 09:57 przez: michal
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2012-10-09 09:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "R/0210/79/12 z dn. 1 październikia 2012 r. w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich" zmieniono dnia: 2012-10-05 12:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "R/0210/80/12 z dn. 1 października 2012 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu różnic programowych, powtarzania przedmiotu ..." stworzono dnia: 2012-10-05 12:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "R/0210/79/12 z d. 1.10.2012 r. w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich" stworzono dnia: 2012-10-05 12:22 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/78/12 z dn. 01 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na usługę projektową, dostawę i montaż systemów: alarmowania- sygnalizacji włamania, kon" stworzono dnia: 2012-10-04 13:13 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/77/12 z dn. 01 października 2012 r. w sprawie powołania kierowników studiów doktoranckich" stworzono dnia: 2012-10-04 13:09 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/2010/76/12 z dn. 01 października 2012 r. w sprawie godzin rektorskich" stworzono dnia: 2012-10-04 13:07 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr K/0211/03/2012 z dnia 01 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Sekcji ds. Zamówień Publicznych" stworzono dnia: 2012-10-04 13:05 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" usunięto dnia: 2012-10-01 13:37 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2012-10-01 13:37 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/52/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie mgr. Bartosza Miodka na stanowisku wykładowcy w Instytucie Pedagogikistanowisku" stworzono dnia: 2012-09-27 14:13 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/51/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie mgr Idalii Smoczyk-Jackowiak na stanowisku wykładowcy w Instytucie Neofilologii" stworzono dnia: 2012-09-27 14:10 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr r/0004/50/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. piotra Sulewskiego na stanowisko kierownika Studium Informatyki" stworzono dnia: 2012-09-27 14:00 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/49/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. Roberta Bąka na stanowisko kierownika Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego" stworzono dnia: 2012-09-27 13:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/48/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Bożeny Sypiańskiej na stanowisko kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych" stworzono dnia: 2012-09-27 13:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/47/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr Beaty Taraszkiewicz na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uczelnianej" stworzono dnia: 2012-09-27 12:58 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/46/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia- w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 dla kierunków: biologia, fizyka techniczna, geografia, filozofia, filologia polska, kulturozna" stworzono dnia: 2012-09-27 12:56 przez: Ewelina Winiewicz