Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie K.022.22.12 z dn. 06 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Sekcji Informatyki oraz powołania Komisji Spisowej" stworzono dnia: 2012-09-17 08:36 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/70/12 z dn. 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2012-09-13 15:22 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/69/12 z dnia 10 września 2012 r. wprowadzające Aneks nr 1 do zarządzenia nr R/0210/08/12 z dn. 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. ankietyzacji i ewaluacji" stworzono dnia: 2012-09-13 15:09 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/68/12 z dnia 07 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. opracowania koncepcji i założeń projektu w ramach konkursu Nr 1/POKL/4.3/2012" stworzono dnia: 2012-09-13 15:02 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/67/12 z dn. 07 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. opracowania koncepcji i założeń projektu w ramach konkursu Nr 2/POKL/4.3/2012" stworzono dnia: 2012-09-13 15:00 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/66/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. nagrod dla nauczycieli akademickich" zmieniono dnia: 2012-09-13 14:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/24/12 z dn. 25 kwietnia 2012 r. wprowadzająca aneks do uchwały nr R/0004/10/10 z 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia "Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość kształcenia w AP w Słupsku"" zmieniono dnia: 2012-09-12 13:57 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/65/12 z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego do odbioru robót polegających na dostawie i montażu małej elektrowni hybrydowej na budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słup" zmieniono dnia: 2012-09-07 12:40 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/66/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. nagrod dla nauczycieli akademickich" stworzono dnia: 2012-09-07 12:40 przez: Ewelina Winiewicz
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-09-07 08:57 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-09-07 08:57 przez:
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/50/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powołania kierowników studiów doktoranckich" stworzono dnia: 2012-09-05 15:11 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/49/12 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie uruchomienia studiów doktoranckich na Wydziale Filologiczno-Historycznym" stworzono dnia: 2012-09-05 15:09 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/65/12 z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego do odbioru robót polegających na dostawie i montażu małej elektrowni hybrydowej na budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Śłup" stworzono dnia: 2012-09-04 12:51 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/64/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie "zamówienia z wolnej ręki" na usługę utrzymania połączenia światłowodowego dla Akademii pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2012-09-04 12:46 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/64/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie "zamówienia z wolnej ręki" na usługę utrzymania połączenia światłowodowego dla Akademii pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-09-04 12:46 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/63/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma "Remont budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Akademii Pomorskiej w Słupsku"" stworzono dnia: 2012-09-04 12:44 przez: Ewelina Winiewicz
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-09-03 12:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-09-03 12:24 przez:
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-09-03 12:24 przez:
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-09-03 12:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-08-31 13:02 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-08-31 13:02 przez:
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2012-08-21 11:03 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki" usunięto dnia: 2012-08-21 11:03 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii" zmieniono dnia: 2012-08-16 16:10 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkursy na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii" usunięto dnia: 2012-08-16 16:10 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarzadzenie nr R/0210/62/12 z dn.23.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-07-30 12:10 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/61/12 z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmiany instrukcji udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej rownowartość 14.000 euro" stworzono dnia: 2012-07-23 12:26 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" zmieniono dnia: 2012-07-23 09:00 przez: Ewelina Winiewicz