Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr r/0004/50/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. piotra Sulewskiego na stanowisko kierownika Studium Informatyki" stworzono dnia: 2012-09-27 14:00 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/49/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. Roberta Bąka na stanowisko kierownika Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego" stworzono dnia: 2012-09-27 13:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/48/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Bożeny Sypiańskiej na stanowisko kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych" stworzono dnia: 2012-09-27 13:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/47/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr Beaty Taraszkiewicz na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uczelnianej" stworzono dnia: 2012-09-27 12:58 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/46/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia- w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 dla kierunków: biologia, fizyka techniczna, geografia, filozofia, filologia polska, kulturozna" stworzono dnia: 2012-09-27 12:56 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/45/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie opinii Senatu o przekształceniu Centrum Doskonalenia Kompetencji w jednostę międzywydziałową" stworzono dnia: 2012-09-27 12:46 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/44/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie opinii Senatu o przekształceniu Katedry Nauk o Zdrowiu w Instytut Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-09-27 12:45 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/43/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępców Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich" stworzono dnia: 2012-09-27 12:41 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/42/12 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów" stworzono dnia: 2012-09-27 12:35 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/41/12 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów" stworzono dnia: 2012-09-27 12:33 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/40/12 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania składu Senackich Komisji" stworzono dnia: 2012-09-27 12:32 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/75/12 z dn. 26 września 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym" stworzono dnia: 2012-09-27 12:31 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarzadzenie nr K/0211/02/2012 z dn. 01 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarowania mieniem oraz zasady odpowiedzialności za mienie AP w Słupsku"" stworzono dnia: 2012-09-26 10:28 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/71/12 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Komisji Odbioru Końcowego do odbioru robót budowlanych zadania "Remont Domu Studenta nr 3"" stworzono dnia: 2012-09-26 10:04 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/71/12 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Komisji Odbioru Końcowego do odbioru robót budowlanych zadania "Remont Domu Studenta nr 3"" zmieniono dnia: 2012-09-26 10:04 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/71/12 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Komisji Odbioru Końcowego do odbioru robót budowlanych zadania "Remont Domu Studenta nr 3"" usunięto dnia: 2012-09-26 10:04 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/71/12 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Komisji Odbioru Końcowego do odbioru robót budowlanych zadania "Remont Domu Studenta nr 3"" stworzono dnia: 2012-09-26 10:04 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "zarządzenie nr R/0210/74/12 z dn. 20.09.2012 r. w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów" stworzono dnia: 2012-09-21 12:01 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/73/12 z dn. 20.09.2012 r. w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich" stworzono dnia: 2012-09-21 11:57 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Muzyki" stworzono dnia: 2012-09-18 13:18 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Muzyki" usunięto dnia: 2012-09-18 13:18 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/70/12 z dn. 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2012-09-18 12:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/72/12 z dn. 12 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia ANEKSU nr 1 do zarządzenia nr R/0210/51a/11 z dn. 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pracowników AP do pełnienia obowiązków Stałego Dyżuru Rektora" stworzono dnia: 2012-09-18 12:01 przez: Ewelina Winiewicz
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-09-17 13:40 przez:
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-09-17 13:40 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-09-17 13:39 przez:
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-09-17 13:39 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr K.022.23.12 z dn. 06 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze sisu z natury w Biurze ds. Nauki oraz powołania Komisji Spisowej" zmieniono dnia: 2012-09-17 08:42 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr K.022.23.12 z dn. 06 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze sisu z natury w Biurze ds. Nauki oraz powołania Komisji Spisowej" zmieniono dnia: 2012-09-17 08:42 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr K.022.22.12 z dn. 06 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze sisu z natury w Biurze ds. Nauki oraz powołania Komisji Spisowej" stworzono dnia: 2012-09-17 08:38 przez: Ewelina Winiewicz