Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" usunięto dnia: 2012-07-23 09:00 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profespra nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2012-07-23 09:00 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii" stworzono dnia: 2012-07-13 09:22 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2012-07-13 09:21 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego" usunięto dnia: 2012-07-13 09:21 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.6.2/2012" zmieniono dnia: 2012-07-13 08:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.6.2/2012" zmieniono dnia: 2012-07-13 08:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/9.6.2/2012" stworzono dnia: 2012-07-13 08:20 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Muzyki" zmieniono dnia: 2012-07-12 09:55 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Muzyki" usunięto dnia: 2012-07-12 09:55 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/60/12 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie odpłatności za sporządzenie umowy- porozumienia o organizacji praktyki zawodowej studenta" stworzono dnia: 2012-07-12 09:17 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/59/12 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych studiujących na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej w roku akademickim 2012/2013" stworzono dnia: 2012-07-12 09:15 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Muzyki" stworzono dnia: 2012-07-11 12:01 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarzaądzenie nr R/0210/58/12 z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego do odbioru robót budowlanych zadania inwestycyjnego "Remont istniejącego parkingu i chodników na terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku"" stworzono dnia: 2012-07-09 14:56 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" usunięto dnia: 2012-07-09 13:12 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" zmieniono dnia: 2012-07-09 13:12 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowiska: asystenta, adiunktów, profesorów, profesorów wizytujących i wykładowców w Katedrze Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-07-09 11:53 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowiska: asystenta, adiunktów, profesorów, profesorów wizytujących i wykładowców w Katedrze Nauk o Zdrowiu" usunięto dnia: 2012-07-09 11:53 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Neofilologii" stworzono dnia: 2012-07-09 11:19 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Neofilologii" usunięto dnia: 2012-07-09 11:19 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Statut" zmieniono dnia: 2012-07-06 12:43 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/38/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pomocy do bajkoterapii, arteterapii i zabaw sensorycznych dla Akademii Pomorskiej w Sł" zmieniono dnia: 2012-07-06 09:19 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/38/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pomocy do bajkoterapii, arteterapii i zabaw sensorycznych dla Akademii Pomorskiej w Sł" zmieniono dnia: 2012-07-06 09:12 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/38/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pomocy do bajkoterapii, arteterapii i zabaw sensorycznych dla Akademii Pomorskiej w Sł" zmieniono dnia: 2012-07-06 08:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/37/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont Domu Studenta nr 3 "" zmieniono dnia: 2012-07-06 08:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/37/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont Domu Studenta nr 3 "" zmieniono dnia: 2012-07-06 08:55 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie R/0210/42/12 z dn. 01 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013" zmieniono dnia: 2012-07-06 08:51 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/54/12 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zasad odwoływania, przekładania i odpracowywania zajęć dydaktycznych" zmieniono dnia: 2012-07-06 08:49 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych" usunięto dnia: 2012-07-05 09:26 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych" stworzono dnia: 2012-07-05 09:26 przez: Krzysztof Myszkowski