Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "K/022/20/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w Kancelarii Ogólnej oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 11:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/19/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Kasie Uczelnianej w Kwesturze oraz powołania Komisji Spisowej. " stworzono dnia: 2012-02-08 11:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/18/2011 z dnia 21 stycznia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Wydawnictwie Uczelnianym oraz powołania Komisji Spisowej." zmieniono dnia: 2012-02-08 11:31 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/18/2011 z dnia 21 stycznia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Wydawnictwie Uczelnianym oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 11:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/17/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Kancelarii Ogólnej, Kanclerz (Biuro Funduszy Zewnętrznych, Biuro Majatku Uczelni, Zamówienia Publiczne) oraz powołania Komisji " stworzono dnia: 2012-02-08 11:24 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/16/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Pionie Ochrony oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 11:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/15/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 11:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/14/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Biurze ds. Rozwoju i Finansów oraz powołania Komisji Spisowej." zmieniono dnia: 2012-02-08 11:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/14/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Biurze ds. Rozwoju i Fiznansów oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 11:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/13/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury mebli zakupionych w 2010 r. na wyposażenie budynku AP przy ul. Westerplatte 64 oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 11:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/12/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Biurze Rektora oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 11:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/11/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Biurze Administracyjno - Inwestycyjnym oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 11:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/10/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 11:00 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/09/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Inspektoracie BHP i Ppoż oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 10:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/08/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Pionie Ochrony, Obrona Cywilna (p. Dąbrowski) oraz powołania Komisji Spisowej. " stworzono dnia: 2012-02-08 10:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/07/2011 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu specjalistów do wypracowania instrukcji dot. inwentaryzacji składników majątkowych AP w Słupsku" stworzono dnia: 2012-02-08 10:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/02/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. Pomiaru Terenów oraz przesunięcia terminu przedłożenia wyników jej pracy. " zmieniono dnia: 2012-02-08 10:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/04/2011 z dnia 3 października 2011 r . w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert przy wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu." zmieniono dnia: 2012-02-08 10:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/06/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Archiwum Uczelnianym oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 10:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/05/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych oraz powołania Komisji Spisowej." stworzono dnia: 2012-02-08 10:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/04/11 z dnia 3 października 2011 r . w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert przy wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu." stworzono dnia: 2012-02-08 10:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/03/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert przy wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu." stworzono dnia: 2012-02-08 10:40 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/02/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. Pomiaru Terenów oraz przesunięcia terminu przedłożenia wyników jej pracy. " stworzono dnia: 2012-02-08 10:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/022/01/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołów eksperckich." stworzono dnia: 2012-02-08 10:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0211/01/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura ds. Funduszy Zewnętrznych" zmieniono dnia: 2012-02-08 08:51 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0211/02/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Kwestury" zmieniono dnia: 2012-02-08 08:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0211/03/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Kancelarii Ogólnej" zmieniono dnia: 2012-02-08 08:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0211/04/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura Administracyjno-Inwestycyjnego" zmieniono dnia: 2012-02-08 08:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0211/05/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura Majatku Uczelni" zmieniono dnia: 2012-02-08 08:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0211/08/12 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dot. inwentaryzacji składników majątkowych AP w Słupsku." stworzono dnia: 2012-02-08 08:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak