Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2011-11-24 13:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/108/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat z tytułu wznowienia studiów." stworzono dnia: 2011-11-21 13:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/107/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie odpłatności za sprawdzanie prac dyplomowych w systemie Plagiat.pl" stworzono dnia: 2011-11-21 13:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/106/11 z dnia 17 listopada 2011 r. wprowadzające Aneks nr 1 do Zarządzenia nr R/0210/22/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-11-17 15:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/106/11 z dnia 17 listopada 2011 r. wprowadzające Aneks nr 1 do Zarządzenia nr R/0210/22/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego APw Słupsku" stworzono dnia: 2011-11-17 15:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia Święta Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-11-15 12:14 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia Święta Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-11-15 12:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/10/11 z dnia 23 lutego 2011 r, w sprawie ustanowienia Święta Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2011-11-15 12:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/105/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Pomorskiej w Słupsku"." stworzono dnia: 2011-11-09 15:31 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/104/11 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie nr R/0210/68/09 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji praktyk studenckich, wysokości wynagrodzenia dla opiekunów praktyk oraz opłat za praktyki wnoszonych przez studentów niestacjon" stworzono dnia: 2011-11-08 13:57 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/103/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Uczelnianej i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych" stworzono dnia: 2011-11-08 13:53 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/102/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie opłat z tytułu przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej" stworzono dnia: 2011-11-08 13:51 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Protokół z posiedzenia Senatu AP w dniu 26 października 2011 r." stworzono dnia: 2011-11-07 12:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Protokół z posiedzenia Senatu AP w dniu 28 września 2011 r." stworzono dnia: 2011-11-07 12:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/77/11 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i realizacji projektu pn. "Praktyka bez wad - nowa jakość w kształceniu nauczycieli"." zmieniono dnia: 2011-11-03 14:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/77/11 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i realizacji projektu pn. "praktyka bez wad - nowa jakość w kształceniu nauczycieli"." stworzono dnia: 2011-11-03 14:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/78/11 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracownika administracyjnego AP w Słupsku." zmieniono dnia: 2011-11-03 14:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/101/11 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego do robót budowlanych zadania inwestycyjnego "Rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia terenu AP wzdłuż ul. Arciszewskiego." stworzono dnia: 2011-11-03 14:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/42/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku." zmieniono dnia: 2011-11-03 14:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Statut" zmieniono dnia: 2011-11-03 14:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Statut" zmieniono dnia: 2011-11-03 14:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Statut" zmieniono dnia: 2011-11-03 14:37 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "R/0004/45/11 z dnia 26 października 2011 r. wprowadzająca Aneks do uchwały nr 03/XIII/08 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 września 2008 r. ze zm. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich" stworzono dnia: 2011-11-03 14:19 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/44/11 z dnia 26 października 2011 r. wprowadzająca Aneks do uchwały nr 02/XIII/08 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 września 2008 r. ze zm. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej " stworzono dnia: 2011-11-03 14:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/43/11 z dnia 26 października 2011 r. wprowadzająca Aneks do uchwały nr 01/XIII/08 Senatu AP w Słupsku z dnia 24 września 2008 r. ze zm. w sprawie uzupełnienia składu komisji senackich Uczelni" stworzono dnia: 2011-11-03 14:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/42/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku." stworzono dnia: 2011-11-03 14:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/41/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie upoważnienia Rektora AP do kontynuowania rozmów dotyczących połączenia Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania (WHSZ) z Akademią Pomorską w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-11-03 14:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/41/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie upoważnienia Rektora AP do kontynuowania rozmów dotyczących połączenia Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania (WHSZ) z Akademią Pomorską w Słupskuu" stworzono dnia: 2011-11-03 14:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin antyplagiatowy 2011 r." usunięto dnia: 2011-11-03 14:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin antyplagiatowy 2011 r." zmieniono dnia: 2011-11-03 14:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak