Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2012-01-19 10:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych" usunięto dnia: 2012-01-19 10:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych" zmieniono dnia: 2012-01-19 10:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" zmieniono dnia: 2012-01-19 10:24 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2012-01-19 10:22 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin oceny nauczycieli akademickich w AP w Słupsku -2012 r." zmieniono dnia: 2012-01-16 12:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin oceny nauczycieli akademickich w AP w Słupsku -2012 r." zmieniono dnia: 2012-01-16 12:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin oceny nauczycieli akademickich w AP w Słupsku -2012 r." zmieniono dnia: 2012-01-16 12:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin oceny nauczycieli akademickich w AP w Słupsku -2012 r." zmieniono dnia: 2012-01-16 12:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin oceny nauczycieli akademickich w AP w Słupsku -2012 r." zmieniono dnia: 2012-01-16 12:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin oceny nauczycieli akademickich w AP w Słupsku -2012 r." stworzono dnia: 2012-01-16 10:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/124/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego." stworzono dnia: 2012-01-10 13:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/123/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zewspołu powypadkowego" stworzono dnia: 2012-01-10 13:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin oceny nauczycieli akademickich_2011 " usunięto dnia: 2012-01-09 08:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin oceny nauczycieli akademickich_2011 " zmieniono dnia: 2012-01-09 08:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2012-01-05 12:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2012-01-05 12:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R-0210-95-10 w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowej" zmieniono dnia: 2012-01-05 11:38 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/53/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R/0004/19/11 Senatu AP w Słupsku w z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2012/2013." stworzono dnia: 2012-01-04 14:28 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" usunięto dnia: 2012-01-04 14:18 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2012-01-04 14:18 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia 2012 r." zmieniono dnia: 2012-01-04 13:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia 2012 r." zmieniono dnia: 2012-01-04 13:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia 2012 r." stworzono dnia: 2012-01-04 13:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w AP w Słupsku." zmieniono dnia: 2012-01-04 13:55 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "R/0210/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w AP w Słupsku." zmieniono dnia: 2012-01-04 13:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w AP w Słupsku." zmieniono dnia: 2012-01-04 13:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w AP w Słupsku." stworzono dnia: 2012-01-02 10:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/121/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania modelu zarządzania jakością w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2012-01-02 10:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/120/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Weryfikującej Programy Kształcenia" stworzono dnia: 2011-12-22 13:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak