Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R/0210/109/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa oprogramowania Statistica Data Miner w projekcie "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do" zmieniono dnia: 2011-12-08 15:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/109/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Doztawa oprogramowania Statistica Data Miner w projekcie "Kierunki matematyczno - przyrodnicze drogą do" stworzono dnia: 2011-12-08 15:14 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-12-08 13:48 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-12-08 13:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/48/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Kwestionariusza oceny nauczyciela przez studenta." zmieniono dnia: 2011-12-08 09:28 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/51/11 z dnia 30 listopada 2011 r. wprowadzająca Aneks nr 2 do Uchwały nr R/0004/21/11 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011." zmieniono dnia: 2011-12-07 14:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/51/11 z dnia 30 listopada 2011 r. wprowadzająca Aneks nr 2 do Uchwały nr R/0004/21/11 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011." stworzono dnia: 2011-12-07 14:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/50/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2011 r." stworzono dnia: 2011-12-07 14:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/49/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju AP w Słupsku na lata 2011-2015." stworzono dnia: 2011-12-07 14:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/48/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Kwestionariusza oceny nauczyciela przez studenta." stworzono dnia: 2011-12-07 14:31 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/47/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku prawa użytkowania wieczystego działek nr 802/7 oraz 804/3 zlokalizowanych przy ul. Partyzantów 27." stworzono dnia: 2011-12-07 12:34 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/46/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opinii Senatu dot. zmian organizacyjnych na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym w Instytucie Muzyki" stworzono dnia: 2011-12-07 12:31 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/109/11 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2011/2012" stworzono dnia: 2011-12-06 11:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/109/11 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2011/2012" usunięto dnia: 2011-12-06 11:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/109/11 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2011/2012." stworzono dnia: 2011-12-06 10:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/109/11 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2011/2012." usunięto dnia: 2011-12-06 10:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-11-30 09:57 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-11-30 09:57 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-11-30 09:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2011-11-30 09:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R-0210-16-10 w sprawie siodmego wydania zasad WSR" zmieniono dnia: 2011-11-28 12:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2011-11-24 14:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2011-11-24 14:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2011-11-24 14:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2011-11-24 14:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2011-11-24 14:24 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Praca dla naukowców" zmieniono dnia: 2011-11-24 14:23 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2011-11-24 14:22 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2011-11-24 14:21 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2011-11-24 13:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak