Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R/0210/119/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uruchomienia II edycji "Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego Polonistyki, Historii i Języków Obcych"" zmieniono dnia: 2011-12-22 13:28 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/119/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uruchomienia II edycji "Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego Polonistyki,k Historii i Języków Obcych"" stworzono dnia: 2011-12-22 13:28 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/118/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Dostawę sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla AP w Słupsku"" stworzono dnia: 2011-12-22 13:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych" stworzono dnia: 2011-12-22 12:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/54/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. wprowadzająca Aneks nr 3 do Uchwały nr R/0004/21/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2011 r." zmieniono dnia: 2011-12-21 13:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/54/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. wprowadzająca Aneks nr 3 do Uchwały nr R/0004/21/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2011 r." zmieniono dnia: 2011-12-21 13:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/117/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zasad konstruowania programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi dla Szkolnictwa Wyższego obowiązującymi dla programów kształcenia w roku akademickim 2012/2013 oraz kompletowania dokum" stworzono dnia: 2011-12-21 11:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zasady konstruowania programów kształcenia w AP" stworzono dnia: 2011-12-21 10:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/59/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sparwie zatwierdzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-12-20 11:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/58/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborczego AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-12-20 11:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/57/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności AP w Słupsku w roku akademickim 2010/2011" stworzono dnia: 2011-12-20 11:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/56/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2012 r." stworzono dnia: 2011-12-20 11:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/55/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad kształtowania budżetu dydaktyki na 2012 r." stworzono dnia: 2011-12-20 11:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/54/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. wprowadzająca Aneks nr 3 do Uchwały nr R/0004/21/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2011 r." stworzono dnia: 2011-12-20 10:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/52/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu projektowania i zatwierdzania programów kształcenia na rok akademicki 2012/2013" stworzono dnia: 2011-12-20 10:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/116/11 z dnia 19 grudnia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę i montaż wyposażenia oraz integrację elementów infrastrukyury dydaktycznej laboratarium "Edukacyjne Ce" stworzono dnia: 2011-12-19 12:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych" stworzono dnia: 2011-12-16 09:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych" usunięto dnia: 2011-12-16 09:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/115/11 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia dnia rektorskiego" stworzono dnia: 2011-12-15 10:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/114/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości honorariów autorskich stosowanych przez Wydawnictwo Naukowe w 2012 r." stworzono dnia: 2011-12-15 10:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/113/11 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. wyboru szkół podstawowych i przedszkoli uczestniczących w projekcie pn. "Praktyka bez wad - nowa jakość w kształceniu nauczycieli"." stworzono dnia: 2011-12-15 10:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnetrznych" zmieniono dnia: 2011-12-14 12:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnetrznych" zmieniono dnia: 2011-12-14 12:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnetrznych" zmieniono dnia: 2011-12-14 12:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnetrznych" zmieniono dnia: 2011-12-14 12:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2011-12-12 09:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki" usunięto dnia: 2011-12-12 09:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/112/11 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w "Regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w AP w Słupsku"." stworzono dnia: 2011-12-09 14:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/111/11 z dnia 8 grudnia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa wyposażenia naukowo-dydaktycznego dla Pracowni Pacjenta Symulowanego Katedry Nauk o Zdrowiu AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-12-08 15:19 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/110/11 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2011/2012" stworzono dnia: 2011-12-08 15:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak