Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Wytyczne do samooceny kontroli zarządczej w oparciu o wytyczne do samooceny kontroli finansowej, które są narzędziem rekomendowanym przez Ministerstwo Finansów. Treść publikacji nie przestała być aktualna" stworzono dnia: 2012-02-08 08:34 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" stworzono dnia: 2012-02-08 08:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/03/12 z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień" stworzono dnia: 2012-02-07 15:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/02/12 z dnia 7 lutego 2012 r. wprowadzające Aneks nr 2 do zarządzenia nr R/0210/85/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i warunków przyznawania stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych AP w Słups" stworzono dnia: 2012-02-07 15:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia porządkowe" zmieniono dnia: 2012-02-07 15:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "akty normatywne" zmieniono dnia: 2012-02-07 15:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "akty normatywne" zmieniono dnia: 2012-02-07 15:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia porządkowe" stworzono dnia: 2012-02-07 15:00 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "akty normatywne" stworzono dnia: 2012-02-07 14:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia Kanclerza" zmieniono dnia: 2012-02-07 14:56 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia Kanclerza" zmieniono dnia: 2012-02-07 14:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Zarządzenia Kanclerza" zmieniono dnia: 2012-02-07 14:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0210/01/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biura ds. Funduszy Zewnętrznych" zmieniono dnia: 2012-02-07 14:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0210/02/2011 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Kwestury" zmieniono dnia: 2012-02-07 14:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "K/0211/07/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych" zmieniono dnia: 2012-02-07 14:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/11/11 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień." zmieniono dnia: 2012-02-07 12:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin wyborczy 2011 r." stworzono dnia: 2012-02-01 15:23 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/03/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały nr 09/XIII/2008 z 29.10.2008 r. w sprawie powołania komisji oceniających" stworzono dnia: 2012-01-31 10:21 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/02/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej" stworzono dnia: 2012-01-31 10:18 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/01/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Samorządu Studenckiego" stworzono dnia: 2012-01-31 10:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "uchwały 2012 r." zmieniono dnia: 2012-01-31 09:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "uchwały 2012 r." stworzono dnia: 2012-01-31 09:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Matematyki" zmieniono dnia: 2012-01-31 09:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Matematyki" stworzono dnia: 2012-01-31 09:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/01/12 z dnia 30.01.2012 r. w sprawie okreslania liczby punktów ECTS z lektoratów języków obcych" stworzono dnia: 2012-01-30 12:17 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 01/POKL/4.1/innowacje/2011" zmieniono dnia: 2012-01-25 10:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego " stworzono dnia: 2012-01-25 10:28 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polonistyki" zmieniono dnia: 2012-01-19 10:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2012-01-19 10:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Politologii" zmieniono dnia: 2012-01-19 10:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak