Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Pomorskiej " zmieniono dnia: 2011-02-23 13:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin własnego funduszu stypendialnego " zmieniono dnia: 2011-02-23 13:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich" zmieniono dnia: 2011-02-23 13:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin oceny nauczycieli akademickich_2011 " zmieniono dnia: 2011-02-23 13:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin oceny nauczycieli akademickich_2011 " zmieniono dnia: 2011-02-23 13:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin przyznawania wyróżnień honorowych Akademii Pomorskiej w Słupsku" usunięto dnia: 2011-02-23 13:34 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin przyznawania wyróżnień honorowych Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2011-02-23 13:34 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "komisje senackie" zmieniono dnia: 2011-02-23 11:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "komisje senackie" stworzono dnia: 2011-02-23 11:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2011-02-23 11:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/06/11 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych." stworzono dnia: 2011-02-22 15:20 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R-0004-49-09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian w palnie rzeczowo - finansowym na rok 2009 i przyjęcia prowizorium planu na styczeń 2010 r." zmieniono dnia: 2011-02-18 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R-0004-48-09 z dnia 25 listopada 2009 r w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2009 rok" zmieniono dnia: 2011-02-18 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R-0004-47-09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym kierunku studiów - "zdrowie publiczne" na poziomie studiów I stopnia " zmieniono dnia: 2011-02-18 14:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R-0004-46-09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym kierunku studiów - "edukacja techniczno - informatyczna" na poziomie studiów I stopnia" zmieniono dnia: 2011-02-18 14:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/45/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym kierunku studiów- "praca socjalna" na poziomie studiów I stopnia" stworzono dnia: 2011-02-18 14:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/44/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym kiernku studiów- "socjologia" na poziomie studiów I stopnia" zmieniono dnia: 2011-02-18 14:38 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/44/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym kiewrnku studiów- "socjologia" na poziomie studiów I stopnia" stworzono dnia: 2011-02-18 14:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/43/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno - Historycznym kierunku studiów- "politologia" na poziomie studiów I stopnia" stworzono dnia: 2011-02-18 14:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/42/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2009" stworzono dnia: 2011-02-18 14:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/41/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zagwarantowania środków na współfinansowanie projektu "Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u w celu poprawy warunków kształcenia studentów kierunków medycznych, tech" stworzono dnia: 2011-02-18 14:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/40/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym w Katedrze Filozofii" stworzono dnia: 2011-02-18 14:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/39/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno - Historycznym w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2011-02-18 14:24 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/38/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno - Historycznym w Instytucie Historii" stworzono dnia: 2011-02-18 14:20 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/37/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian orgsnizacyjnych na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2011-02-18 14:19 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/36/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym w Katedrze Filozofii" stworzono dnia: 2011-02-18 14:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/35/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członków Senatu" stworzono dnia: 2011-02-18 14:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/34/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2011-02-18 14:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/33/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie współpracy nauczycieli akademickich AP w Słupsku z zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi niektórych uczleni niepublicznych" stworzono dnia: 2011-02-18 14:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/32/09 z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym kierunku studiów - "ochrona środowiska" na poziomie studiów I stopnia" stworzono dnia: 2011-02-18 13:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak