Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/10/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie szóstego wydania zasad zdecentralizowanej gospodarki finansowej - wewnętrznego systemu rozliczeń " stworzono dnia: 2011-03-17 13:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/09/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę w uczelni." stworzono dnia: 2011-03-17 13:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr 8/XIII/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego." stworzono dnia: 2011-03-17 13:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr 7/XIII/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie rozliczania kosztów wyjazdów studenckich." stworzono dnia: 2011-03-17 13:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr 6/XIII/09 z dnia 26 stycznia 2009 r w sprawie spisu z natury w magazynku podręcznym BHP." stworzono dnia: 2011-03-17 13:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarzadzenie Rektora AP nr 5/XIII/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia punktu kasowego w Uczelni" stworzono dnia: 2011-03-17 13:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr 4/XIII/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień" stworzono dnia: 2011-03-17 13:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr 3/XIII/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie wysokości honorariów autorskich stosowanych przez Wydawnictwo Naukowe w 2009 roku" stworzono dnia: 2011-03-17 13:34 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr 2/XIII/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zasad korzystania z sieci komputerowej Akademii Pomorskiej w Słupsku w Domach Studenta" stworzono dnia: 2011-03-17 13:32 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP Nr 1/XIII/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieogranicznonego o udzielenie zamówienia publicznego na "Pranie pościeli dla Osiedla Akademickiego" zmieniono dnia: 2011-03-17 13:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP Nr 1/XIII/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieogranicznonego o udzielenie zamówienia publicznego na "Pranie pościeli dla Osiedla Akademickiego" zmieniono dnia: 2011-03-17 13:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP Nr 1/XIII/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie nieogranicznonego o udzielenie zamówienia publicznego na "Pranie pościeli dla Osiedla Akademickiego"o" stworzono dnia: 2011-03-17 13:28 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia 2009 r." zmieniono dnia: 2011-03-17 13:23 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia 2009 r." stworzono dnia: 2011-03-17 13:22 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-03-17 13:19 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-03-17 13:18 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-03-17 13:10 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia 2011 r." zmieniono dnia: 2011-03-17 13:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-03-17 13:00 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/13/11 z dnia 15 maraca 2011 r. w sprawie zmian w składzie Kapituły Wyróżnień Honorowych AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-03-17 09:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla studentów" stworzono dnia: 2011-03-11 13:27 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Protokół z posiedzenia Senatu AP w dniu 23 lutego 2011 r." usunięto dnia: 2011-03-11 11:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Protokół z posiedzenia Senatu AP w dniu 23 lutego 2011 r." stworzono dnia: 2011-03-11 11:11 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "komisje senackie" zmieniono dnia: 2011-03-10 12:20 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2011-03-10 12:13 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin Uniwersytetu dla Dzieci AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-03-10 11:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin Uniwersytetu dla Dzieci AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-03-10 11:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Prorektorzy" zmieniono dnia: 2011-03-10 10:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Prorektorzy" zmieniono dnia: 2011-03-10 10:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Wydział Edukacyjno-Filozoficzny " zmieniono dnia: 2011-03-10 10:34 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak