Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/55/09 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Organizacyjnego Akademii Pomorskiej w Słupsku. " stworzono dnia: 2011-03-18 12:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/54/09 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2009/2010. " stworzono dnia: 2011-03-18 12:28 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/53/09 z dnia 18 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont istniejących jezdni, parkingów, chodników na terenie Akademii Pomor" zmieniono dnia: 2011-03-18 12:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarzadzenie Rektora AP nr R/0210/53/09 z dnia 18 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont istniejących jezdni, parkingów, chodników na terenie Akademii Pomor" stworzono dnia: 2011-03-18 12:26 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/52/09 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. " stworzono dnia: 2011-03-18 12:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/51/09 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kwoty refundowania kosztów zakupu okularów dla pracowników na podstawie Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskac" stworzono dnia: 2011-03-18 12:24 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/50/09 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie organizacji praktyk studenckich, wysokości wynagrodzenia dla opiekunów praktyk oraz opłat za praktyki wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych. " stworzono dnia: 2011-03-18 12:18 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/49/09 z dnia 11 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptację budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ul. B" stworzono dnia: 2011-03-18 12:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/48/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie opłat z tytułu wznowienia studiów lub przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej." stworzono dnia: 2011-03-18 12:15 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/47/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie godzin rektorskich. " zmieniono dnia: 2011-03-18 11:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarzadzenie Rektora AP nr R/0210/47/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie godzin rektorskich. " stworzono dnia: 2011-03-18 11:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/46/09 z dnia 10 września 2009 r. wprowadzające Instrukcję udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro realizowanych w Akademii Pomorskiej w Słupsku. " stworzono dnia: 2011-03-18 11:57 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/39/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego do odbioru realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja I piętra budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ul. Bohaterów Wes" zmieniono dnia: 2011-03-18 11:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/40/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku. " zmieniono dnia: 2011-03-18 11:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/41/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego. " zmieniono dnia: 2011-03-18 11:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/42/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2009/2010. " zmieniono dnia: 2011-03-18 11:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/43/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wydawania Kart Przebiegu Studiów. " zmieniono dnia: 2011-03-18 11:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/44/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie przemianowania Samodzielnej Sekcji Archiwum w Archiwum Akademii Pomorskiej w Słupsku. " zmieniono dnia: 2011-03-18 11:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/45/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie odpłatności za usługi świadczone przez Archiwum AP. " zmieniono dnia: 2011-03-18 11:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarzadzenie Rektora AP nr R/0210/45/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie odpłatności za usługi świadczone przez Archiwum AP. " stworzono dnia: 2011-03-18 11:53 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora nr R/0210/44/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie przemianowania Samodzielnej Sekcji Archiwum w Archiwum Akademii Pomorskiej w Słupsku. " stworzono dnia: 2011-03-18 11:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora nr R/0210/43/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wydawania Kart Przebiegu Studiów. " zmieniono dnia: 2011-03-18 11:51 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora nr R/0210/43/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wydawania Kart Przebiegu Studiów. " stworzono dnia: 2011-03-18 11:51 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora nr R/0210/42/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2009/2010. " stworzono dnia: 2011-03-18 11:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora nr R/0210/41/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego. " stworzono dnia: 2011-03-18 11:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora nr R/0210/40/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku. " stworzono dnia: 2011-03-18 11:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora nr R/0210/39/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego do odbioru realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja I piętra budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ul. Bohaterów Wester" stworzono dnia: 2011-03-18 11:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/38/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Katedry Nauk o Zdrowiu " stworzono dnia: 2011-03-18 11:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/37/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową Akademii Pomorskiej. " stworzono dnia: 2011-03-18 11:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/36/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zasad i warunków przyznawania nagród za aktywność naukową dla pracowników naukowo-dydaktycznych AP w Słupsku." stworzono dnia: 2011-03-17 15:14 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak