Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2011-03-10 10:34 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Wydział Edukacyjno-Filozoficzny " zmieniono dnia: 2011-03-10 10:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/12/11 z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie uruchomienia XII edycji studiów podyplomowych "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna"" stworzono dnia: 2011-03-09 13:55 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/11/11 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień." zmieniono dnia: 2011-03-07 12:30 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/11/11 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień." stworzono dnia: 2011-03-07 12:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/03/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji "Modernizacja sali gimnastycznej, budowa boiska wielofunkcyjnego oraz adaptacja byłej kotłowni na potrzeby Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego AP w Słupsku"" zmieniono dnia: 2011-03-07 12:14 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/09/11 z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-03-07 11:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/10/11 z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uniwersytetu dla Dzieci (UdD) Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-03-07 11:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R-0210-10-11 z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uniwersytetu dla Dzieci (UdD) Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2011-03-07 11:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R-0210-09-11 z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-03-07 11:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/08/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego na Wydziale Filologiczno - Historycznym" stworzono dnia: 2011-02-23 15:22 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/07/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji podziału kosztów" stworzono dnia: 2011-02-23 15:20 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/11/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zagwarantowania środków własnych na współfinansowanie projektu pt.: "Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego AP w Słupsku" podnoszące jakość kształcenia studentów " stworzono dnia: 2011-02-23 14:58 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/09/11 z dnia 23 lutego 20011 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno - Historycznym w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2011-02-23 14:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/08/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji Dydaktyki" stworzono dnia: 2011-02-23 14:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/07/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji Statutowej" stworzono dnia: 2011-02-23 14:50 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/00054/06/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmian w składach komisji senackich Uczelni" stworzono dnia: 2011-02-23 14:49 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/05/11 z dnia 23 lutego 2011 r. wprowadzająca Aneks nr 4 do Uchwały nr 27/2007/XII z dnia 26.09.2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania medalu oraz odznali honorowej AP w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-02-23 14:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/05/11 z dnia 23 lutego 2011 r. wprowadzajaca Aneks nr 4 do Uchwały nr 27/2007/XII z dnia 26.09.2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania medalu oraz odznali honorowej AP w Słupsku" stworzono dnia: 2011-02-23 14:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2011-02-23 13:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania pracowników Akademii Pomorskiej " zmieniono dnia: 2011-02-23 13:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania pracowników Akademii Pomorskiej " zmieniono dnia: 2011-02-23 13:45 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Regulamin funduszu socjalnego" zmieniono dnia: 2011-02-23 13:45 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Regulamin funduszu socjalnego" zmieniono dnia: 2011-02-23 13:45 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Regulamin funduszu socjalnego" zmieniono dnia: 2011-02-23 13:45 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Regulamin funduszu socjalnego" zmieniono dnia: 2011-02-23 13:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnetrznych" zmieniono dnia: 2011-02-23 13:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin studiów podyplomowych" zmieniono dnia: 2011-02-23 13:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin studiów" zmieniono dnia: 2011-02-23 13:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Regulamin korzystania z sieci akademickiej w DS" zmieniono dnia: 2011-02-23 13:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak