Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/74/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodnośći z ustawą i Statutem Regulaminem Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-12-04 14:27 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/74/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodnośći z ustawą i Statutem Regulaminem Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku" usunięto dnia: 2012-12-04 14:27 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/74/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodnośći z ustawą i Statutem Regulaminem Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-12-04 14:26 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/74/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodnośći z ustawą i Statutem Regulaminem Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku" usunięto dnia: 2012-12-04 14:26 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/73/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do Uchwały Senatu AP w Słupsku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2013/2014" stworzono dnia: 2012-12-04 14:01 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/72/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia ANEKSU nr 4 uchwały nr R/0004/91/11 z dnia 20.04.2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2012/2013" stworzono dnia: 2012-12-04 13:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/105/12 z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Centrum Doskonalenia Kompetencji w jednostkę międzywydziałową" stworzono dnia: 2012-12-04 13:54 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/104/12 z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Akademickiego Centrum Czystej Energii w jednostkę międzywydziałową" stworzono dnia: 2012-12-04 13:53 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/103/12 z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2012/2013" stworzono dnia: 2012-12-04 13:51 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Polonistyki" usunięto dnia: 2012-12-03 08:55 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2012-12-03 08:55 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki" usunięto dnia: 2012-12-03 08:53 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2012-12-03 08:53 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Polonistyki" usunięto dnia: 2012-12-03 08:52 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2012-12-03 08:52 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/102/12 z dn/ 27 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe dotyczące zadania inwestycyjnego "Remont budynku Centrum Sportowo-Rehabi" stworzono dnia: 2012-11-29 08:48 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/98/12 z dn. 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wybór kadry zarządzającej projektem "Młodzi w biznesie" wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samoz" stworzono dnia: 2012-11-29 08:46 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" usunięto dnia: 2012-11-26 12:38 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" zmieniono dnia: 2012-11-26 12:38 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Archiwum" stworzono dnia: 2012-11-22 12:56 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2012-11-22 12:55 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2012-11-22 11:24 przez:
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/101/12 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-11-21 09:41 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/97/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania asystentów studentów niepełnosprawnych " zmieniono dnia: 2012-11-21 09:29 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/99/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zasad rekrutacji i kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz studentow w celu realizacji procesu kształcenia za granicą w ramach Programu LLP-Erasm" zmieniono dnia: 2012-11-21 09:29 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/99/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zasad rekrutacji i kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz studentow w celu realizacji procesu kształcenia za granicą w ramach Programu LLP-Erasm" stworzono dnia: 2012-11-20 14:53 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/97/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania asystentów studentow niepełnosprawnych i ustalenia wynagrodzenia dla asystentów niepełnosprawnych" zmieniono dnia: 2012-11-20 14:43 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/97 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania asystentów studentow niepełnosprawnych i ustalenia wynagrodzenia dla asystentów niepełnosprawnych" stworzono dnia: 2012-11-20 14:42 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarzą dzenie nr R/0210/68a/12 z dnia 07 września 2012 r. w sprawie powołania Opiekunów Praktyk z ramienia Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu pn."Praktyka bez wad- nowa jakość ksztalcenia nauczycieli"" stworzono dnia: 2012-11-20 13:27 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/34a/12 z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie powołania Opiekunów Praktyk z ramienia Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu pn."Praktyka bez wad- nowa jakość w kształceniu nauczycieli"" stworzono dnia: 2012-11-20 13:18 przez: Ewelina Winiewicz