Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/66/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian oganizacyjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2012-11-09 11:16 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/65/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2012-11-09 11:10 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/64/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2012-11-09 11:08 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/63/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych" stworzono dnia: 2012-11-09 11:07 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/62/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-11-09 11:06 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/61/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich" stworzono dnia: 2012-11-09 11:05 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/60/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Bibliotece Uczelnianej" stworzono dnia: 2012-11-09 11:04 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/59/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Międzywydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich" stworzono dnia: 2012-11-09 11:03 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/58/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich" stworzono dnia: 2012-11-09 11:02 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/57/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich" stworzono dnia: 2012-11-09 11:01 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/56/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów" stworzono dnia: 2012-11-09 10:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/55/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów" stworzono dnia: 2012-11-09 10:58 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/54/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackich" stworzono dnia: 2012-11-09 10:57 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/53/12 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie mgr Agnieszki Majewskiej na stanowisku wykładowcy w Instytucie Pedagogiki" stworzono dnia: 2012-11-09 10:56 przez: Ewelina Winiewicz
 • Strona : "Komisje uczelniane" stworzono dnia: 2012-11-08 14:51 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "komisje senackie" zmieniono dnia: 2012-11-08 14:50 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/87/12 z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu w trybie przetargu nieogranoczonego na przeprowadzenie kursów dla studentów/studentek w projekcie "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do " stworzono dnia: 2012-11-07 10:56 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/26/12 z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej " zmieniono dnia: 2012-10-31 13:02 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/85/12 z dn. 26 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w projekcie POKL.04.01.02-00-046/11-00 "Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością" na rok akademicki 2012/2013" stworzono dnia: 2012-10-31 13:01 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/84/12 z dn. 22 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej na kadencję 2012-2016" stworzono dnia: 2012-10-31 12:47 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/83/12 z dn. 22 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów" stworzono dnia: 2012-10-31 12:38 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/82/12 z dn. 16 października 2012 r. w sprawie powolania Komisji przetargowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wybór kadry zarządzającej projektem "AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO- akademicki model kształcenia ustawiczne" stworzono dnia: 2012-10-31 12:36 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/81/12 z dn. 01 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia systemu monitorowania losow absolwentów" stworzono dnia: 2012-10-31 12:28 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/33a/12 z dn. 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania do zespołu ds. wdrażania i realizacji projektu "Praktyka bez wad- nowa jakość w kształceniu nauczycieli" drugiego Instytutowego Koordynatora Praktyk" stworzono dnia: 2012-10-31 12:24 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : " R/0210/77a/11 z dn.03 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia osób zaangażowanych do wykonywania zadań administracyjnych w ramach projektu "Praktyka bez wad-nowa jakość w kształceniu nauczycieli" wynagradzanych w ramach kosztów pośrednic" zmieniono dnia: 2012-10-31 12:15 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/77a/11 z dn.03 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia osób zaangażowanych do wykonywania zadań administracyjnych w ramach projektu "Praktyka bez wad-nowa jakość w kształceniu nauczycieli" wynagradzanych w ramach kosztów pośrednic" stworzono dnia: 2012-10-31 12:14 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "R/0210/86/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia dnia rektorskiego" stworzono dnia: 2012-10-29 12:50 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2012-10-29 10:47 przez: michal
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/77a/11 z dn. 03 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia osób zaangażowanych do wykonywania zadań administracyjnych w ramach projektu "Praktyka bez wad- nowa jakość kształcenia nauczycieli" wynagradzanych w ramach kosztów pośrednic" zmieniono dnia: 2012-10-26 12:06 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/77a/11 z dn. 03 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia osób zaangażowanych do wykonywania zadań administracyjnych w ramach projektu "Praktyka bez wad- nowa jakość kształcenia nauczycieli" wynagradzanych w ramach kosztów pośrednic" stworzono dnia: 2012-10-26 12:02 przez: Ewelina Winiewicz