Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/67/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie usunięcia oczywistych pomyłek pisarskich w Uchwale nr R/0004/15/12 z dnia 28.03.2012 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów" zmieniono dnia: 2012-11-16 10:21 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr r/0004/50/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. Piotra Sulewskiego na stanowisko kierownika Studium Informatyki" zmieniono dnia: 2012-11-16 10:18 przez: Ewelina Winiewicz
 • Strona : "Komisje uczelniane" usunięto dnia: 2012-11-14 13:56 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Prorektorzy" zmieniono dnia: 2012-11-12 14:49 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Poczet rektorów " zmieniono dnia: 2012-11-12 14:34 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2012-11-12 14:30 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2012-11-12 14:30 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Skład Senatu AP" zmieniono dnia: 2012-11-12 13:55 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" stworzono dnia: 2012-11-12 13:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" usunięto dnia: 2012-11-12 13:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" stworzono dnia: 2012-11-12 13:15 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Muzyki" usunięto dnia: 2012-11-12 13:15 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych" zmieniono dnia: 2012-11-12 11:45 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/95/12 z dn. 08 listopada 2012 r. w sprawie zmian do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów fionansowo-księgowych w Akademii Pomorskiej w Śłupsku" zmieniono dnia: 2012-11-12 11:44 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/96/12 z dn. 09 listopada w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wybór kadry zarządzającej projektem "AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO-akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50 +" stworzono dnia: 2012-11-12 11:14 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/95/12 z dn. 08 listopada 2012 r. w sprawie zmian do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów fionansowo-księgowych w Akademii Pomorskiej w Śłupsku" stworzono dnia: 2012-11-12 11:10 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/94/12 z dn. 07 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego" stworzono dnia: 2012-11-12 11:09 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/93/12 z dn. 07 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Instytucie Historii i Politologii" stworzono dnia: 2012-11-12 11:08 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/92/12 z dn. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Instytucie Polonistyki" stworzono dnia: 2012-11-12 11:06 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/91/12 z dn. 07 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych" stworzono dnia: 2012-11-12 11:04 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/90/12 z dn. 07 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2012-11-12 11:02 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/89/12 z dn. 07 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-11-12 11:01 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/88/12 z dn. 07 listopada 2012 r. w sprawie zmian do zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-11-12 10:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uhwała nr R/0004/71/12 z dn. 31 października 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska" stworzono dnia: 2012-11-12 10:54 przez: Ewelina Winiewicz
 • Strona : "komisje senackie" zmieniono dnia: 2012-11-09 13:57 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Strona : "komisje senackie" zmieniono dnia: 2012-11-09 13:56 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/70/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok" stworzono dnia: 2012-11-09 11:28 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/69/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uruchomienia na Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym I edycji studiów podyplomowych "Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii"" stworzono dnia: 2012-11-09 11:27 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/68/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zdefiniowania studiów niestacjonarnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku" stworzono dnia: 2012-11-09 11:26 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/67/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie sunięcia oczywistych pomyłek pisarskich w Uchwale nr R/0004/15/12 z dnia 28.03.2012 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów" stworzono dnia: 2012-11-09 11:24 przez: Ewelina Winiewicz