Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/113/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu w trybie przetargu nieogranoczonego na wybór kadry naukowo-dydaktycznej oraz specjalistów z dziedziny rynku pracy projektu "AKADEMIA WIEKU ŚRE" stworzono dnia: 2012-12-18 12:48 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/112/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz wysokości dodatku dla pracownikow niebędących nauczycielami akademickimi na studiach podyplomowych" stworzono dnia: 2012-12-18 12:44 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" zmieniono dnia: 2012-12-17 10:07 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" usunięto dnia: 2012-12-17 10:07 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" zmieniono dnia: 2012-12-17 10:06 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej" stworzono dnia: 2012-12-17 10:03 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/108/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej" zmieniono dnia: 2012-12-14 14:27 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/108/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej" usunięto dnia: 2012-12-14 14:27 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/108/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej" stworzono dnia: 2012-12-14 14:26 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/83/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok" stworzono dnia: 2012-12-14 12:08 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/111/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uruchomienia na Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym I edycji studiów podyplomowych "Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną"" stworzono dnia: 2012-12-14 11:31 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/110/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wybór kadry zarządzającej projektem "Młodzi w biznesie"" stworzono dnia: 2012-12-14 11:29 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu" usunięto dnia: 2012-12-14 11:29 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-12-14 11:29 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu" usunięto dnia: 2012-12-14 11:28 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-12-14 11:28 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/109/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych wnoszonych przez kandydatów "50 plus" ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku historia w roku akademickim 2012/2013" stworzono dnia: 2012-12-14 11:27 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" usunięto dnia: 2012-12-14 11:26 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-12-14 11:26 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" usunięto dnia: 2012-12-14 11:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-12-14 11:24 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki" usunięto dnia: 2012-12-14 11:21 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki" stworzono dnia: 2012-12-14 11:21 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" usunięto dnia: 2012-12-14 11:19 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu" stworzono dnia: 2012-12-14 11:19 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Geografii" usunięto dnia: 2012-12-14 11:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Geografii" stworzono dnia: 2012-12-14 11:17 przez: Krzysztof Myszkowski
 • Artykuł : "Zarządzenie nr R/0210/107/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. wprowadzające ANEKS nr 1 do zarządzenia nr R/0210/59/11 z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian dotyczących podatku od towarów i usług " stworzono dnia: 2012-12-14 11:16 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/74/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą i Statutem Regulaminem Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku" zmieniono dnia: 2012-12-14 10:59 przez: Ewelina Winiewicz
 • Artykuł : "Uchwała nr R/0004/82/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad kształtowania budżetu Akademii Pomorskiej w Słupsku na 2013 rok" stworzono dnia: 2012-12-14 10:59 przez: Ewelina Winiewicz